Läbi inimkeskse juhtimise loome parema elu kõigile!

Kas olete valmis tõstma oma juhtimisvõimekust ja edendama koostöökultuuri?

Leiame koos võimalused, kuidas tõsta töövõimekust ja tulemuslikkust, et seeläbi suurendada tööst rahulolu ja luua positiivseid muutusi meeskondades ja organisatsioonides.

Juhtimise ja meeskonnakoolitused
Jaanika Rannula

Aitäh, et tulid mulle külla!

Olen Jaanika Rannula – 20 aastase rahvusvahelise juhtimiskogemusega sertifitseeritud meeskondade ja juhtide coach, superviisor ja juhtimiskoolitaja.

Minu missiooniks on tõsta teadlikkust inimese käitumisest ja selle mõjust, et targemalt tegutsedes kasvaks töörõõm ja tulemuslikkus organisatsioonides!

Selleks ehitan üles vajaduspõhiseid arenguprogramme, mis lähtuvad tellija spetsiifilisest olukorrast, ootustest ja eesmärkidest.

Usun siiralt, et igal inimesel on olemas kõik ressursid, vahest on lihtsalt vaja heatahtlikku, väärtustavat ja lahendustele suunatud kõrvaltvaataja pilku, et avastada kõike seda rikkust, mis sinu sees peidus on!

Kutsun sind ja sinu meeskonda arengu ja muudatuste teekonnale, mis loovad teile tulemusliku, tasakaalus ja täisväärtuslikku elu!

Stand UP, enjoy the day & get WISEr!

Minu teenused

Coaching
Coaching aitab saada tagasisidet, analüüsida tegevusi, ületada takistusi, leida uusi lahendusi, seada sihte, viia ellu muudatusi ja saavutada eesmärke.
Juhtimiskultuur ja stiil
Viime juhtimiskvaliteedi uuele tasemele: Kujundame ja arendame inimkeskset, väärtuspõhist, kaasavat ja arendavat juhtimiskultuuri, protsesse ja tõstame organisatsiooni tulemuslikkust ja töötajate rahulolu.
Supervisioon
Supervisioon on professionaalidele, kes töötavad teiste inimestega. See aitab ennetada läbipõlemist oma töökohal, hoida vaimset tervist, õppida ja arendada oma tööalaseid oskusi ning tõsta töövõimekust
Meeskonnatöö
Tõstame koos teie meeskonna võimekust ja tulemuslikkust: juurutame ühiseid väärtuseid, edendame häid suhteid ja suhtlust, loome selgeid rolle ja eesmärke ja disainime tõhusamaid tegevusi ja rutiine.
Juhtimise ja meeskonnakoolitused
Disainin mitmekülgsed, inspireerivad, praktilised meeskonna ja organisatsiooni eesmärkidest ning vajadustest lähtuvad arengu ja koolitusprogrammid.
Muudatuste juhtimine
Loome ja viime ellu tõhusad muudatuste käivitamise ja juurutamise protsessid, mis suurendavad juhtide ja meeskondade tahet, kaasatust, koostööd tulemuslikke muudatuste elluviimiseks.

Minu kliendid

Mida koos loome?

Teadlikkus

Suurendades teadlikkust, kes oled sina ja sinu meeskond: mis on sinu ja meeskonna baasvajadused; millised väärtushinnangud ja uskumused mõjutavad käitumist ja tegevusi; kuidas isikute loomupärased tugevused, rollid ja funktsioonid toetavad või takistavad töösooritust ja koostööd, seda oskuslikumalt viime ellu vajalikke muudatusi.

Tulemuslikkus

Kasvanud teadlikkusega oskame seada ka tähenduslikke, motiveerivamaid ja saavutatavaid eesmärke, luua tegevusi ja protsesse, mis aitavad tulemuslikkust tõsta. Tänu tõhusamale tegutsemisele, kõrgemale teadlikkusele ja motivatsioonile kasvab pühendumine ja tahe teha koostööd tulemuslikkuse nimel.

Tasakaal

Suurem teadlikkus ja tulemuslikkus aitavad kaasa tasakaalu loomisele, mis aitab: ohjata paremini oma töökoormust ja ennetada läbipõlemist ning seeläbi tõsta oma töövõimekust, juhtida paremini emotsioone, ennetada ja vähendada arusaamatusi ja konflikte iseenda sees ja ümber, toetada vaimset ja füüsilist tervist, luua ühistel väärtusele rajatud toetavat töökeskkonda.

Täisväärtuslik elu

Tänu eelmisele kolmele sammule tunned suuremat  rahulolu ja rõõmu oma tööst, sest sinu enda, sinu meeskonna ja organisatsiooni tulemuslikkus on kasvanud, oled suutnud luua endale tasakaalu töö ja eraelu vahel, loonud paremaid suhteid, mis võimaldavadki luua ja elada täisväärtuslikku elu!

Maimu Saska
OIXIO Digital AS personalijuht

OIXIO Digitalil oli eesmärk ühtlustada eri juhtimistasanditel inimeste juhtimise käekirja ja kvaliteeti.

OIXIO Digitalil oli eesmärk ühtlustada eri juhtimistasanditel inimeste juhtimise käekirja ja kvaliteeti. Selle lahendamiseks kutsusime appi Jaanika Rannula, kes disainis just meie ettevõtte vajadustele vastava juhtide arenguprogrammi. Koolitusprogrammi käigus läbisime ühise meekonnana kõik olulised inimeste juhtimise teemad motivatsioonist ja eesmärgistamisest kuni tagasisidestamise ja konfliktide lahendamiseni. Programmis saime koolitaja juhendamisel katsetada eri tehnikaid ja töövahendeid lihtsast lõpeta-jätka-alusta valgusfoorist kovisiooni ja maailmakohvikuni ning välja valida meie ettevõttele ja juhtidele sobivad. Kõige parem tulemus oli, et esmakordselt ühise juhtide meeskonnana rääkisime lahti, millist inimeste juhtimise kogemust iga meie töötaja väärib ja meie ettevõte vajab. Kõige enam meeldis juhtidele aga tõdemine, et sõltumata juhtimistasandist või juhi enda kogemusest on väljakutsed inimeste juhi töös ikka korduvad ning juhtide vaheline kogemuste jagamine on kõige parem tugi igale juhile. Aitäh Jaanika Rannula!

Maris Viires
Helmes AS, Head of HR in Estonia. Talent Acquisition and Employer Branding Lead

Coaching on Helmeses juured alla ajanud juba palju aastaid tagasi.

Coaching on Helmeses juured alla ajanud juba palju aastaid tagasi. Tänaseks oleme ehitanud tugeva võrgustiku usutavasti Eesti parimatest coachidest ning Jaanika on üks nendest. Nii nagu iga inimene toob oma unikaalsuse endaga kaasa, nii saab öelda ka Jaanika kohta. Tema tohutu loovus, peen äritunnetus, süsteemne mõtlemine ja protsesside mudeldamine, on aidanud tänaseks väga paljusid juhte ja spetsialiste. Oma majas olen soovitanud Jaanikat just neile, kes on valmis endaga tõsiselt tööd tegema. Kõik inimesed, kes temaga ühisele teekonnale on astunud, on minu silmis teinud läbi silmnähtava muutuse- see on imetlusväärne.

Margus Nõlvak
Forus Grupi juhatuse esimees (tänane Tele2 juht)

Osalesime arenguprogrammis eesmärgiga kasvatada juhtide vahelist meeskonnatööd.

“Osalesime arenguprogrammis eesmärgiga kasvatada juhtide vahelist meeskonnatööd. Kuna tahame ellu viia mitmeid tähtsaid muutuseid, on ülioluline, et terve tiim hingaks ühes rütmis. Nüüdseks oleme kõik koolitusmoodulid läbinud ning võime julgelt öelda, et eesmärk sai täidetud ja meie meeskonna juhtimisalane tööriistakast täienes mitme olulise instrumendi võrra.
Samuti oleme nüüd teadlikud üksteise individuaalsetest tugevustest ning oskame neid eesmärkide saavutamiseks oskuslikult rakendada. Soovime tänada oma teejuhte – Jaanikat ja Ailit, kelle dünaamiline energia tegi kogu programmi nauditavaks ning kelle praktilised nõuanded andsid lisajulgust, et suurtele väljakutsetele vastu astuda.”

Vaido Valgur
Elisa Eesti AS, telemüügivaldkonna juht

Meeskonna coaching Jaanikaga on omaette tase.

Meeskonna coaching Jaanikaga on omaette tase. Kui lähed sinna avatud meelega, olles valmis rääkima kõigest vahetult ja vaatama peeglisse ning oma arenemiskohti tunnistama, on see üks igati õige ettevõtmine.
Arutelud on suurepärased ja nende käigus saab väljakutsetest ausalt rääkida. Kui igapäevase pudi-padiga tuleb ehk omal jõul toime, siis meeskonna coaching on väga hea koht, kus lahata just selliseid suuremaid, põhjapanevaid teemasid.
Meie tiim liikus selle käigus koostöös täiesti uutesse kõrgustesse. Väljendub see teineteise toetamises, ausas kogemuste jagamises, kasvanud enesekindluses ja oskuses negatiivsete emotsioonidega paremini toime tulla.
Jaanikal on fantastiline võime märgata detaile ning juhatada vestlust vajalikus suunas. Kaasa annab ta praktilised töövahendid, mida ka tulevikus iseseisvalt kasutada. Täname sind ühiselt, et olid meile sellel ägedal teekonnal saatjaks ja meie teekond jätkub.

Ruth Selirand
Ursus OÜ, (nüüdseks AS Storit)

Juba esimeste sessioonide järel Jaanikaga oli märgata valdkonnajuhtide õhinat ning mõtete selginemist.

Juba esimeste sessioonide järel Jaanikaga oli märgata valdkonnajuhtide õhinat ning mõtete selginemist. Tekkisid erinevad põnevad meeskonna sisest ja meeskondade välist koostööd inspireerivad tegevused – nii regulaarsed kui ühekordsed. Muudatuste väljakutse on ju praegu ehk keerulisemgi, sest meid ümbritsev hirm nakatuda koroona viirusesse ei anna kuidagi võimalust koosviibimistest kergemini sündiva sünergia tekkimisele – peab olema hoopis loovam oma tegevuskava sättimisel. Usun, et juhtide coaching on aidanud neid väljakutsega kenasti toime tulema, mis on aidanud mõista, kui oluline on nende roll muudatuste elluviimise juures. Olen Jaanika abi kasutanud nüüdseks üle aasta ja oleme väga rahul – skaalal 1-7 pole raske anda hinnangut 7 ehk sellest on olnud palju tuge ja kasu. Eks see paistab ka tulemustest, sest ettevõtte on oma tulemustega veidi isegi ees oma planeeritud kasvugraafikust.

Tiiu Köst
AS Selver kaupluse juhataja

Meeskonna arengutreening tugevdas meie meeskonnatunnet. Saime koolituselt kaasa suurema ühtsustunde. Saime aru, et oleme tugev, üksmeelne kollektiiv ja koos saame kõik probleemid lahendatud. Vajadusel julgeme küsida abi ja oskame ka teisi töötajaid motiveerida. Aeg ajalt on vaja põhitõdesid meelde tuletada. Õhkkond oli koolitusel sõbralik ja vahetu. Kindlasti avardas ka meie silmaringi oma kaastöötajate suhtes, millised on kellegi vaated ja arusaamad. Koolitaja oli vahetu ja rõõmsameelne ning haaras oma jutuga kõiki osalema ning kaasa mõtlema. Meeldisid ka ühised tegevused ja ülesanded, kus kõik said oma mõtteid väljendada

Jaanika Oja
Avon Eesti OÜ müügijuht

Jaanika on koolitajana alati väga motiveeriv, positiivne ja energiat täis.

Jaanika kui koolitaja on alati ülimotiveeriv, positiivne ja täis energiat. Koolitused on väga huvitavalt üles ehitatud. Isegi kui oled mitu korda osalenud samal koolitusel on see iga kord huvitav ja ei ole sarnane eelmisega. Koolituselt saad palju inspiratsiooni, ideid, oskusi ja motivatsiooni. Koolitustel on alati väga huvitavad rollimängud ja “jäämurdjad”. Ta oskab koolitatavaid väga hästi kaasa haarata ja teha selle päeva väga põnevaks.Miks valida just Jaanika koolitused? Sellepärast, et sealt saadav inspiratsioon, motivatsioon ja energia saadab sind väga kaua ja tänu sellele oled ka ise edukam.

Kas soovid luua muutust oma meeskonnas ja juhtimiskultuuris?

Avage oma täielik potentsiaal isikupärastatud juhendamisega. Tehkem koostööd, et saavutada teie eesmärgid ja luua püsivaid muutusi.

Kuidas ma töötan?

1Kaardistamine

Esimene kohtumine on alati tasuta. Sellel kohtumisel uurin ja kaardistan sinu või meeskonna vajadust, seisundit, juba olemasolevaid teadmisi ja kogemusi ning võimalikke arengukohti ja võimekuse tõstmise võimalusi. Alati uurin kliendilt, mida nad koostöölt ootavad, mis võiks olla meie koostöö eesmärk ja oodatud väljund- mis siis on, kui me oleme teekonna läbinud? Paneme paika võimalikud mõõdikud, mille alusel saame teha tagasivaate ning mõõta koostöö tulemuslikkust. Eelkohtumise mõte on ka õppida üksteist tunda ning jõuda selgusele, kas meie „keemia“ sobib ning kas mina olen päriselt õige partner sellel arenguteekonnal.

2Pakkumine

Seejärel teen esmase sisu- ja hinnapakkumise. Vajadusel täpsustame, kohandame ja seame sihti täpsemaks. Kujundame programmi sobivaks ning oleme paindlikud, sest reeglina juhtub, et teekonnal võib alati midagi muutuda, tekivad uued mõtted ja sihid, mida saame sujuvalt programmis kohandada, vajadusel teemade järjekorda muuta või asendada oluliste uute teemadega. Vormistame personaalsed koostöökokkulepped ja tingimused. Mahukamate ja laiapõhjaliste programmide tegemisel kaasan vajadusel suurepäraseid kolleege kui selgub, et on teemasid, mis minu tööriistakastis puuduvad.

3Planeerimine

Planeerimise käigus teeme vastavalt konkreetse tellimusega kaasnevad kokkulepitud eeltööd: intervjuud, küsimustikud, paneme paika ajagraafiku kogu programmile, klient saab leida endale sobivad ruumid, broneeritakse töötajate kalendris aegsasti ajad ning täpsustame olulised detailid, et teekond õnnestuks.

4Teostamine

Teostus on juba oluliselt lihtsam, sest oleme järginud koos vanarahvatarkust „raske õppustel, kerge lahingus“. Nüüd käime koos paika pandud rada, suhtleme vahetult enne kohtumisi, et jooksvalt täpsustada olukorda ja teemasid, vajadusel teeme vahe kokkuvõtteid, kus me oleme, kas oleme õigel teel või vajame kursi või tempo muutust.

5Mõõtmine ja tähistamine

Mõõtmises ja tagasisidestamises oleme mõlemad pühendunud teekonna alguses seatud oodatud väljundile ning eesmärkidele. Vastavalt kokkuleppele teema tagasiside küsitluse või meeskonnaga kohtumise, kuid alati lõpetame koostöö kohtumise tellijaga, et siis koos õppida teekonnast ning õnnestumist ka tähistada.

6000+
osalejat
1800+
tundi coachingut
200+
meeskonda

Korduma kippuvad küsimused

Mis vahe on meeskonna koolitusel ja meeskonna coachingul?

Meeskonna koolitusel on fookuses uued teadmiste ja oskuste õppimine, kinnistamine ja harjutamine. Koolitaja roll on lähtuvalt teemast ja ootusest ette valmistada koolitusmaterjalid ja teoreetiline osa koos sobivate tööriistade ja metoodikatega, mida anda koolitusel osalejatele, et nemad saaksid neid edaspidi oma töös praktiseerida ja rakendada.

Meeskonna coaching on protsess, kus eesmärgid, teemad ja küsimused püstitab meeskond ise ja ise nendele ka ühiselt vastuseid leides. Meeskonna coachi roll on luua  konfidentsiaalne, hinnanguvaba ruum ja keskkond, kasutada metoodikaid ja küsimusi selleks, meeskond ise avatud dialoogis märkaks oma takistusi, võimalusi ja uusi ressursse eesmärkideni jõudmiseks ja püstitatud teemade lahendamiseks.

Kuidas kujunevad hinnad eeltööle, coachingule, supervisioonile või arenguprogrammidele?

Esimene kohtumine tellijaga on ALATI TASUTA. Selle baasil selgub, kui suuremahulise koolituse või arengu vajadusega on tegu, kas minu töö metoodikad ja kogemused sobivad juhile ja meeskonnale ning kas mina saan üldse kasulik olla või mitte. Juhtub olukordi, kus selgub, et klient vajab väga spetsiifilist koolitust, teraapiat, nõustamist või eksperdi kaasamist, kus minu käed jäävad lühikeseks ning hea meelega soovitan oma partnereid ja kontakte, kes saavad siinkohal aidata. 

Mõnikord piisab ühest kohtumisest, kus vajadus on selgeks tehtud, et teha hinnapakkumine ning sellisel juhul ei maksa eeltöö midagi. 

Pikaajalise arengu programmiga, kus minnakse juurutama suuremaid muudatusi või eesmärke, võib eeltöö sisaldada intervjuusid meeskonna liikmetega, eelküsitlusi, vajaduste ja ooduste kaardistusi, mõnikord ka vaatlusi meeskonna koosolekutel või tegevustel ja reeglina on nendel tegevustel oma väljakujunenud hind, mida saab täpsustada tellija vajaduste kaardistamise käigus.

Miks kestavad coaching ja supervisiooni nii kaua?

Coaching ja supervisioon on pikaajalised arengu ja muudatusprotsessid, kus muutused ei sünni üleöö. Võrdluseks toon siin dieedipidamise või jõusaalis käimise. Ei piisa vaid toitumise- ja treeningkavast, mis on sahtlis ja kord kuus võetakse see välja- vaja on muuta oma harjumusi, käitumist, tõsta teadlikkust, kasvatada pühendumust ja tahet, et oma eesmärke saavutada. 

Kui coachingu ja supervisiooni kohtumiste vahepeal klient enda, oma eesmärkide ja teemadega ei tegele, siis pole nendest teenustest kasu ning seda motivatsiooni ja tahet püüame esimesel kohtumisel kraadida ja selgust luua, kui valmis klient on selleks teekonnaks. Mõnikord tulevad teele ka välised takistused, millega peame arvestama ja vajadusel kohanema ning koostööd ka pikendama.

Mis asi on vajaduspõhine arenguprogramm?

Pakett koolituse ja vajaduspõhise arenguprogrammi erinevus seisneb selles, et siin lähtun väga spetsiifiliselt juhi, meeskonna või organisatsiooni eesmärkidest, vajadustest, ootustest ja soovitud muutustest. 

Seepärast kehtib siin reegel „raske õppustel, kerge lahingus“ ehk et mida täpsemalt saame ühiselt soovitud muudatus eesmärgi paika panna, üles leida spetsiifilised arengukohad- on see siis oskuste ja teadmiste tasand, või on vaja oma hoopis tegevusi ja harjumuslikke käitumismustreid muuta või on tegemist väärtusruumi ja hoiakutega, seda parema sisu loome. 

Kas tegelikult vajab meeskond koolitust uute teadmiste jaoks, ollakse teadmistega heas kohas, aga pigem on vaja treenida ennast tulemuslikumaks läbi coachingu või hoopiski on vaja suurendada teadlikkust ja töötada rollide, väärtuste ja hoiakutega supervisioonis, sest need mõjutavad meeskonda ja ka tööd klientidega.

Kuidas mõõta teenuse kasulikkust?

See on keeruline, eriti kui pole tehtud enne põhjalikku eeltööd, kaardistatud vajadusi ja ootusi, seatud coachingule, supervisioonile, koolitusele või pikaajalisele arenguprogrammile konkreetseid eesmärke ega kokkuleppeid. 

Keeruline on siduda coachingu, supervisiooni või arenguprogrammi kasulikkust organisatsiooni käibe numbritega, sest neid teenuseid tehakse keskmiselt 1 kord kuus paar tundi, mis aga vahepeal toimub on ju meeskonna enda kätes. 

Mõõta saame hästi seda, mida on vahetult enne programmi käigus ka mõõdetud. Seepärast teemegi erinevaid küsitlusi või uuringuid meeskonnas, et siis pärast lõppemist neid uuesti mõõta. 

Lihtne on mõõta tegevustulemusi- kui teenuse käigus on leitud uusi ideid ja lahendusi, mida on jooksvalt realiseeritud- nt on protsesse kohandatud, juurutatud uusi teadmisi või rakendatud metoodikaid. 

Oleme organisatsioonide arenguprogrammi tulemuse ja kasulikkuse sidunud mõnel korral ka  organisatsiooni rahulolu küsitlusega- võtnud sealt konkreetsed mõõdikud, mis on vahetult enne arenguprogrammi organisatsioonis läbi viidud ja programmi lõppedes tehakse uus küsitlus. Siis saame võrrelda, kas on toimunud positiivne muutus või mitte ja analüüsida, mis seda põhjustas.

Millised on tingimused, kui on soov tühistada teenus?

Kõik sellised tingimused ja kokkulepped räägime läbi koheselt enne coachingu, supervisiooni või arenguprogrammiga teele minnes. Mis juhtub siis, kui juhtu a, b, c, d stsenaarium ja need on reeglina ka minu koostöö kokkuleppes ja pakkumises ära kirjeldatud. 

Elu toob tihti muudatusi- teenuse keskel vahetub juht või tellija kontaktisik, muutuvad meeskonna tingimused, võimalused eesmärgid ja vajadused, organisatsioonis on vaja kiiresti kohaneda muutunud tingimustega jne. 

Siinkohal lähtun alati personaalsest lähenemisest, avatusest ja aususest rääkida asjadest nii nagu nad on, mitte hoida teemat vaka all, vaid tulla koheselt oma murede ja küsimustega. 

Olen ka ise teinud omalt poolt ettepanekuid koostöö lõpetamiseks, kui näen, et ma ei saa enam juhile, meeskonna või organisatsioonile kasulik olla. 

Teeme koos lõpu vestlused ja tagasiside, mis ja miks asjad nii läksid ning soovime üksteisele helget tulevikku.

Isiklik vastutus- kas seda saab nõuda või võimaldada?
Juhid pöörduvad minu poole arenguprogramme tellides teemaga, et organisatsioonis soovitakse suurendada isikliku vastutuse võtmist. Tundub ju üsnagi loogilise ootuse ja […] [...]
Loe rohkem
Kaebekiri- kas kliendile või teenindajale?
KAEBEKIRI- kas teenindajale või kliendile? Mõned päevad tagasi sõitsin ühelt meeskonnapäevalt koju, läksin õhtul ca 20 paiku Selverisse toiduvarusid täiendama […] [...]
Loe rohkem
Väärtuspõhine juhtimine- miks ja kuidas?
Juhid peavad tegelema inimestega! Juhtimiskvaliteeti tuleb tõsta! Eestvedamise ja liidriksolemine on kvaliteedimärk! Väärtuspõhine juhtimine on parim! Coachiv juhtimine on MUST! […] [...]
Loe rohkem