Digitaalsed inspireerivad arengukaardid

Digitaalsed arengukaardid on mõeldud erinevatele professionaalidele ja juhtidele, kes töötavad inimestega ning vajad just distantsilt töötamiseks loovaid tööriistasid. Olgu see siis meeskonna Zoomi/Teamsi koosolek, arenguvestlus, inspireeriv veebiseminar, live FB koolitus või coachingu-superivisiooni sessioon!

Kui sinu unistused ei hirmuta sind, on need liiga väikesed!
R. Brandson
Kohanemine, muutused ning distantsilt juhtimine ja suhtlemine on uued märksõnad meie tööprotsessides ning pidevalt muutuvas maailmas.

Digitaalsete arengukaartide kasutegurid:

Kaarte saab kasutada tööks distantsilt olgu siis Zoom, Teams, Skype või mõne muu kanalite vahendusel
Võimalik jagada faili tööks gruppidega kui ka individuaalselt
Olenemata asukohast näevad sinuga suhtlejad kaarte samal ajal
Sinu klient, vestluspartner või osaleja saab valida omale sobivaid kaarte, mis teda inspireerivad
Interaktiivne pdf formaat võimaldab näidata kaarte kõik koos, kui ka ükshaaval
Osta e-poest
Milleks kasutada?
uute ideede ja lahenduste leidmisel
motivatsiooni tõstmiseks
inspiratsiooni saamisel
muudatuste elluviimisel
takistuste ületamisel
ressursside ning võimaluste avastamisel
teadlikkuse suurendamisel
eesmärkide saavutamisel
Arengukaardid on heaks tööriistaks:
Superviisoritele
Coachidele
Õpetajatele
Koolitajatele
Personalijuhtidele
Meeskonna juhtidele
Nõustajatele
Psühholoogidele ja terapeudidele

60 interaktiivset fotot ning 2 valget kaarti uute ressursside ja ideede leidmiseks

Interaktiivne pdf toimib distantsilt suhtlemisel kasvõi kodust lahkumata

Digitaalsed arengukaarte on keelatud edastada kolmandatele osapooltele. Selle tingimuse eiramine on vastavalt seadusega karistatav.

Peale arve tasumist saadan sulle e-kirja koos digitaalsete arengukaartide pdf-failiga.

Klientide tagasiside

Anneli Hermanson, Brand Manager, Delux Holding:

Kõige olulisem oli see, et tiim tuli kokku. Meie inimesed said avaldada oma arvamust ning õppisid tunda üksteist veelgi paremini. Sai koos välja öeldud ühised eesmärgid, toodud välja probleemid ja ühiselt leitud ka lahendused.

Päeva ülesehitus oli väga hea, sest kordagi ei tekkinud tunnet, oleksime olnud väsinud või tähelepanu kadunud. Kohe alguses oli head tutvumise harjutused, seejärel rääkisime üsna värskena probleemidest ning takistustest, oli piisavalt pause ja seejärel keskendusime lahendustele. Kordagi ei näinud, keegi oleks minema hiilinud, kõik olid aktiivselt protsessis kaasatud.

Selle päeva käigus tekkis mõte, et kui oluline on inimestega rääkimine, nende endi arvamuse ja tagasiside küsimine ja anda neile võimalus tunda end olulise osana meeskonnas. Eriti hästi toetas seda ka lahendustele suunatud protsess, kus keskendusime koos uutele võimalustele ja ideedele. Erinevalt tavapärasest koolitusest, oli fookuses just meie oma meeskond, meie oma ettevõtte eesmärgid, eripärad ja inimesed. Koheselt on kaasa võtta palju töömaterjali, millega saame ühiselt edasi tegutseda.

Anneli Loorits, Country Manager Baltics & Finland AVON Nordics:

Esimene sõna, mis minu jaoks Jaanika kui koolitajaga seostub, on “energia”. Jaanika on sõna otseses mõttes nagu väike energia-generaator, kellel silmad kogu aeg säravad, ja kes oma positiivsusega kuulajad esimeste minutitega kaasa haarab. Tema koolitused on põnevad, interaktiivsed ja vaheldusrikkad. Minu isiklik kogemus on, et aeg lendab neil nii kiiresti et lõpp saabub alati ebameeldiva üllatusena.

Koolitajana leiab Jaanika alati viisi kuidas kõik osalised aktiivselt kaasata ja mõtlema panna. Ta kohandab nii materjali kui esitluse osaliste vajadustele, stiilile ja eelistustele vastavaks. Mina isiklikult olen Jaanika koolitustel kogenud nii mõndagi “ahhaa!”- momenti, mis siiani minuga kaasas käivad ja mida ma oma igapäevatöös aktiivselt kasutan.

Kindlasti soovitaksin Jaanikat kõigile, kes otsivad inspireerivat koolitajat endale või oma meeskonnale!

EAS ja Visit Estonia arenguprogrammi osalejate tagasiside:

Jaanika on karismaatiline ja energiline koolitaja, kellel on oskus hoida grupp aktiivsena ja kaasatuna isegi kõige keerulisematel hetkedel. Tema jõuline ja värviline natuur, särtsakas energia ning asjalike küsimuste esitamine motiveerisid osalejaid ja aitasid neid sügavamale mõtlemisele. Jaanika suutis suurepäraselt juhtida ja lugeda inimesi, kohandades koolituse sisu vastavalt rühma vajadustele. Ta on süsteemne ja tulemustele orienteeritud, tuues elust näiteid ja seostades neid koolitusel õpitavaga. Osalejad hindasid tema kiiret reaktsiooni, huumorimeelt ja positiivset suhtumist. Jaanika suutis osalejates tekitada usalduse ja avatud suhtluse, muutes koolituse kogemuse meeldejäävaks ja praktiliseks.

Eidi Aidla, kogemusnõustaja:

Kasutan kaarte nõustamisel üsna sagedasti. Enamasti aitavad need luua esimest usaldussuhet juhul, kui klient on väga kidakeelne ja kui esimese kontakti loomisel ei tunne ta ennast turvaliselt. Eriti head on tulemused nooremate inimeste seas. Vanemate klientide puhul toimivad kaardid kui usaldussuhe on juba loodud ning mingil hetkel nad „kinni jooksevad“. Kasutan kaarte väga erineval moel. Läbi nende saavad inimesed väljendada oma tundeid, neid ära tunda ja paremini neid märkama. Pildid on kõnekad ja samas jääb igale inimesele just see oma lugu, st nad on piisavalt neutraalsed. Olen soovitanud neid kolleegidele ning kaardid on minu tööriistakastis kindla koha leidnud.