Töökogemus

Koolitaja ja coachina

– Olen läbiviinud üle 1000 klassiruumi ja 100 veebikoolituse 6000 osavõtjale

– üle 1800 tundi coachingu sessioone juhtidele ja nende meeskondadele

25 aastat töökogemust läbipõimitud erinevate valdkondadega:

 • 4 aastat koolitajana ning Baltikumi koolituste juhina 100 riigis tegutsenud ettevõttes
 • 6 aastat müügijuhtimist erinevates valdkondades
 • 14+ aastat ettevõtluskogemust, kus olen sõudnud edu laineharjal, kui kogenud majanduskriisiga kaasnenud mõõna ja läbipõlemist.
 • 15+ aastat koolitaja kogemust, mis on rikastanud minu silmaringi ja väärtusruumi.
 • 20+ aastat juhikogemust ja töötamist mitmekülgsete inimestega erinevast rahvusest ja riikidest.

Minu tööpõhimõtted

Julgus ja Autentsus

Julgus ja Autentsus- julgus jääda iseendaks oma töös ning läbi enese saan peegeldada avatult ja autentselt seda, mida märkan inimeses, tema töös, meeskonnas või organisatsioonis.

„Julged ei ole kunagi vaiksed, kui asjad on rasked“

Süsteemsus ja põhjalikkus

Süsteemsus ja põhjalikkus- alates esimesest vestlusest kuni kokkuvõtete tegemiseni pühendunud kliendi vajaduste kaardistamisele ning tema eesmärkide saavutamisele.

„Ettevalmistus on koht, kus kohtuvad edu ja võimalus“

Väärtustav ja empaatiline pilk

Väärtustav ja empaatiline pilk- usun, et igas inimeses on peidus kõik ressursid, teinekord vajame toetavat ja empaatilist kõrvaltvaatajat, kes aitab enda seest neid avastada!

„Rõõm saab alguse tänulikkusest!“

Professionaalsus ja kvaliteet

Professionaalsus ja kvaliteet- kokkulepetest kinnipidamine, eesmärgile pühendumine, endast parima andmine igal hetkel, teiste töö austamine, kutse-eetika järgimine on minu jaoks kvaliteetsuse mõõdikuteks.

Kvaliteet ei ole tegu, vaid harjumus! Aristoteles

Tööriistakast

 • Valdan coachingu ja supervisiooni tehnikaid nii individuaalsel, grupi ja meeskondlikul tasandil.
 • Töötan valdkonnaüleselt erinevate suuruste meeskondade ja organisatsioonidega.
 • Pean lugu väärtuspõhisest ja inimkesksest juhtimiskultuurist ja holistilisest lähenemisest. Usun, et inimene on üks tervik ja meie terviklik olemus mõjutab meid nii tööl, kui puhkeajal.
 • Coachingus pean lugu väärtustavast pilgust, lahenduskesksetest, süsteemsetest ja transformatiivse coachingu meetoditest ja lähenemisviisidest.
 • Supervisioonis pean lugu reflektiivse supervisiooni põhimõtetest, kasutan oma töös NLP, Geštaldi, psühhodraama, mappingu ja konstellatsiooni elemente.
 • Koolitused on interaktiivsed, kus kehtib reegel: 30% teooria, 70% praktika ja kogemusõpe. Selleks kasutan individuaalseid ja grupitöö harjutusi, juhtumidest õppimisi, diskussioone, loovaid aktiivõppe ja coachingu meetodeid.

Igal protsessis loon seoseid teaduspõhiste, tõenduspõhiste ja praktiliste elust enesest näidete vahel.

Kuidas ma töötan?

1Kaardistamine

Esimene kohtumine on alati TASUTA. Sellel kohtumisel uurin ja kaardistan sinu või meeskonna vajadust, seisundit, juba olemasolevaid teadmisi ja kogemusi ning võimalikke arengukohti ja võimekuse tõstmise võimalusi. Alati uurin kliendilt, mida nad koostöölt ootavad, mis võiks olla meie koostöö eesmärk ja oodatud väljund- mis siis on, kui me oleme teekonna läbinud? Paneme paika võimalikud mõõdikud, mille alusel saame teha tagasivaate ning mõõta koostöö tulemuslikkust. Eelkohtumise mõte on ka õppida üksteist tunda ning jõuda selgusele, kas meie „keemia“ sobib ning kas mina olen päriselt õige partner sellel arenguteekonnal.

2Pakkumine

Seejärel teen esmase sisu- ja hinnapakkumise. Vajadusel täpsustame, kohandame ja seame sihti täpsemaks. Kujundame programmi sobivaks ning oleme paindlikud, sest reeglina juhtub, et teekonnal võib alati midagi muutuda, tekivad uued mõtted ja sihid, mida saame sujuvalt programmis kohandada, vajadusel teemade järjekorda muuta või asendada oluliste uute teemadega. Vormistame personaalsed koostöökokkulepped ja tingimused. Mahukamate ja laiapõhjaliste programmide tegemisel kaasan vajadusel suurepäraseid kolleege kui selgub, et on teemasid, mis minu tööriistakastis puuduvad.

3Planeerimine

Planeerimise käigus teeme vastavalt konkreetse tellimusega kaasnevad kokkulepitud eeltööd: intervjuud, küsimustikud, paneme paika ajagraafiku kogu programmile, klient saab leida endale sobivad ruumid, broneeritakse töötajate kalendris aegsasti ajad ning täpsustame olulised detailid, et teekond õnnestuks.

4Teostamine

Teostus on juba oluliselt lihtsam, sest oleme järginud koos vanarahvatarkust „raske õppustel, kerge lahingus“. Nüüd käime koos paika pandud rada, suhtleme vahetult enne kohtumisi, et jooksvalt täpsustada olukorda ja teemasid, vajadusel teeme vahe kokkuvõtteid, kus me oleme, kas oleme õigel teel või vajame kursi või tempo muutust.

5Mõõtmine ja tähistamine

Mõõtmises ja tagasisidestamises oleme mõlemad pühendunud teekonna alguses seatud oodatud väljundile ning eesmärkidele. Vastavalt kokkuleppele teema tagasiside küsitluse või meeskonnaga kohtumise, kuid alati lõpetame koostöö kohtumise tellijaga, et siis koos õppida teekonnast ning õnnestumist ka tähistada.

Minu jaoks parim tulemus on inspireeritud, teadlik, edukas ja rahulolev klient