" Hoia sihti. Usalda protsessi."

Coachingu eesmärk on luua keskkond ja dialoog, kus inimene/meeskond saab endale seatud eesmärkide saavutamiseks avastada uusi võimalusi ja ületada takistusi, tõsta oma võimekust, jõuda ise lahenduste ja tulemusteni, mis pakuvad rõõmu ja rahulolu tehtust.

Coaching on pikaajaline teekond, mitte sprint, mis toetab läbi potentsiaali avastamise ja maksimeerimise arengut, muudatuste elluviimist ja eesmärkide saavutamist.

Coach ei ole mentor, ekspert, koolitaja ega nõustaja, vaid neutraalne partner, kes toetab, usub ja usaldab klienti tema teekonnal tema valitud eesmärkideni jõudmisel.

Coaching saab toimida vaid siis, kui klient on ise valmis protsessis osalema ja tal on soov ka ise viia ellu muudatusi, saavutada eesmärke, areneda ja õppida oma teekonnal.

Individuaalne
coaching
"Kõik muutub, kui asendada hinnangud uudishimuga"
R. Conley Downs

Individuaalne coaching on protsess, kus fookuses oled sina ise- sinu ootused ja vajadused, töö ja töökeskkond, arengusoovid ja eesmärgid.

Kellele:
 • Kõik, kellel on soov ennast arendada, olla võimekamad ja rahulolevamad oma töös, seada tõhusamalt sihte ja neid saavutada, viia ellu soovitud muudatusi.
Individuaalses coachingus saad:
 • valida iseendale sobivad teemad, fookused ja eesmärgid
 • avastada tugevusi, takistusi ja võimalusi oma teel
 • kasvatada eneseteadlikkust, võimekusest ja rahulolu tehtust
 • luua ja tugevdada järjepidevaid protsesse ja tegevusplaane eesmärkide elluviimiseks
 • viia läbi muutusi enda sees ja ümber
Kasu:
 • Aeg, mis on pühendatud vaid sulle
 • Selguse loomine ja uute sihtide seadmine
 • Töö ja tegevuste mõtestamine
 • Enesearengu ja teadlikkus tõstmine
 • Muutuse loomine
 • Kõrvaltvaataja pilk, mis märkab sulle mõnikord märkamatut
Ajaraam ja tingimused:
 • 60-90 minutilised kohtumised
 • 6-12 kohtumist 6-12 kuu jooksul
 • Kohtumiste regulaarsus 3-5 nädala jooksul
 • Tasuta „keemia“ kohtumine, millele järgneb personaalse pakkumise kujundamine
 • Kliendil on soov ja tahe panustada teekonda ning teab, et tulemusi ja muutusi loob tema ise
Juhtimis-coaching
„Kui Miks on selge, siis Kuidas on lihtne.“

Juhtimis-coachingus olen sulle vestluspartneriks sinu juhtimiskvaliteedi tõstmisel, arengueesmärkide ning muudatuste elluviimiseks nii enda sees ja ümber.

See protsess toetab eneseanalüüsi juhina, et mõtestada iseennast oma rollis, valdkonna juhi, meeskonna liidrina või ettevõtte juhina seatud eesmärke ja tegevusi, arendada oma juhtimisoskusi ja stiili ning leida lahendusi tööalastele küsimustele.

Kellele:
 • Tegevjuhid
 • Meeskonna juhid
 • Ettevõtete omanikud
 • Valdkonna ja osakondade juhid
 • Juhid, kes töötavad teiste inimeste heaks
 • PS! Alustavatele juhtidele soovitan mentorlust
Kasu:
 • Aeg, mis pühendatud vaid sulle
 • Kasvanud eneseteadlikkus ning tõhusam enesejuhtimine
 • Selgemad sihid ja eesmärgid
 • Juhtimiskvaliteedi kasv ning suurem juhtimisvõimekus
 • Selgem ja kindlam juhtimiskäekiri
 • Laiendatud kompetentside pagas
 • Kõrvaltvaataja pilk, mis märkab sulle mõnikord märkamatut
Juhtimis-coachingus saad:
 • valida iseendale sobivad teemad, fookused ja oodatud tulemused
 • keskenduda enesearengule, muudatustele või eesmärkidele
 • tõsta juhtimisvõimekust ning kompetentse
 • parandada oma emotsioonide juhtimise võimekust
 • mõtestada oma juhi rolli, piire ja vastutusalasid
 • avastada tugevusi, pime nurkasid ning võimalusi oma teel
 • luua ja tugevdada järjepidevaid protsesse ja tegevusplaane eesmärkide elluviimiseks
 • suurendada rahulolu tööst
Ajaraam ja tingimused:
 • 60-90 minutilised kohtumised
 • 6-12 kohtumist 6-12 kuu jooksul
 • Kohtumiste regulaarsus 3-5 nädala jooksul
 • Tasuta „keemia“ kohtumine, millele järgneb personaalse pakkumise kujundamine
 • Kliendil on soov ja tahe panustada oma teekonda ning teab, et tulemusi ja muutusi loob tema ise
Meeskonna coaching
Meeskonna tugevus on iga tema liige. Iga liikme tugevus on tema tiim.
Phil Jackson

Meeskonna coachingu fookuses on meeskond ja meeskonna eesmärk. Meeskonna coachi roll on luua keskkond, kus meeskonna ühises dialoogis käivitub kiirem areng, leitakse parimaid võimalusi, vähendatakse takistusi ning suurenenud ühtsustundega saavutatakse ühiselt seatud muutuse eesmärke.

Kellele:
 • Ettevõtete juhtkonnad
 • Valdkondade meeskonnad
 • Üksuste või projektide meeskonnad
 • Valdkonna ja osakondade juhid
 • Juhid, kes töötavad teiste inimestega nende heaks
Meeskonna coachingus saad:
 • „Siin ja praegu“ kvaliteetaeg meeskonnale
 • Suurenenud usaldus, üksteise mõistmine ja kuuluvustunne
 • Aitab luua ühise ja selge arusaama eesmärgist, visioonist ja arengust
 • Tõhustab dünaamiliste tegevuste kaudu kollektiivset tulemuslikkust
 • Suurendanud meeskonna kaasatus, isikliku vastutuse võtmist ja koostöö
 • Kasvab mõistmine üksteise ootustest, vajadusest ning väärtushinnangutest
 • Tekib sünergia, mis aitab kaasa uute ideede ja lahenduste leidmisele
 • Suureneb rahulolu organisatsiooniliste eesmärkide teenimisel
Kasu:
 • valida ja kokku leppida coachingu teemad, fookused ja eesmärgid;
 • luua selgust enda ja teiste meeskonna liikmete rollidest, vastutusest ja eesmärkidest;
 • toetada ja suurendada psühholoogilist turvatunnet meeskonnas;
 • kasvatada emotsionaalset teadlikkust meeskonnas ning õppida paremini iseenda emotsioone juhtima ning teisi toetama;
 • avastada uusi ideid ja mõtteid ning kasutamata ressursse;
 • luua paremaid suhteid ja suhtlust, märgata üksteise käitumist ja selle mõju;
 • saada teadlikumaks iseenda ja meeskonna vajadusest, ootustest, tugevustest ja  arenguvõimalusest
 • kasvatada koostööd ning tulemuslikkust
Ajaraam ja tingimused:
 • 3-4 tunnised sessioonid (astronoomilist tundi)
 • 6-12 kohtumist 6-12 kuu jooksul
 • Kohtumiste regulaarsus 3-5 nädala jooksul
 • Tasuta eelkohtumine tellijaga vajaduste kaardistamiseks ja personaalse pakkumise tegemiseks
 • Meeskonnaga eelküsimustiku või kohtumiste läbiviimine
 • Meeskonnal on ühine soov ja tahe panustada teekonda ning nad teavad, et tulemusi ja muutusi loob meeskond ise
Grupi coaching
“Me ei saa minna tagasi, et muuta juba tehtud, aga me saame alustada sealt, kus sa oled ja muuta tulevikku“
C.S. Lewis

Grupi coachingus on võimalik sarnases valdkonnas, positsioonil või väljakutsetega tegutsevatel professionaalidel õppida ja inspireerida üksteise kogemusest, et toetada grupi liikmete individuaalset arengut ja eesmärke.

Kasu:
 • „Siin ja praegu“ kvaliteetaeg
 • Laiem silmaring ja avastamisrõõm teiste sarnaste professionaalide tegutsemisest
 • Kasvanud enesekindlus, pühendumine ja töövõimekus
 • Mitmete kõrvaltvaatajate pilgud, mis aitab avastada seni märkamatut
Grupi coachingus saad:
 • Õppida üksteise kogemusest
 • Analüüsida oma igapäeva tööd, väljakutseid ning küsimusi grupiliikmete ressurssi kasutades
 • Läbi teiste peegelduse, tagasiside ning kogemuste luua selgust enda ja rollidest, vastutusest ja eesmärkidest;
 • toetada ja suurendada iseenda psühholoogilist ning vaimset võimekust;
 • saada inspiratsiooni ja ideid, kuidas tegutseda teisiti
 • kasvatada oma töö tulemuslikkust
Ajaraam ja tingimused:
 • 3-4 tunnised sessioonid (astronoomilist tundi)
 • 6-12 kohtumist 6-12 kuu jooksul
 • Grupi suurus 4- 12 inimest
 • Kohtumiste regulaarsus 3-5 nädala jooksul
 • Tasuta eelkohtumine tellijaga vajaduste kaardistamiseks ja personaalse pakkumise tegemiseks
 • Kliendil on soov ja tahe panustada teekonda ning teab, et tulemusi ja muutusi loob tema ise
 • Grupi coachingus grupi liikmed seavad ühiselt coachingu fookused ja teemad, millele soovivad keskenduda ja millist kasu nad soovivad sellest protsessist saada.

Võta ühendust ja kujundame sulle sobivaima arengu teekonna.