Areng saab toimuda vaid siis, kui oled valmis oma mugavustsoonist välja astuma!

Minu koolitused on alati ülesehitatud vajaduspõhiselt grupi, meeskonna või osalejate igapäeva töö spetsiifikast, ootustest ning väljakutsetest lähtuvalt.

Koolitused võivad toimuda 1-2 päevaste koolitustena kui ka pikemate arengutreeningute ja tsüklitena (näiteks 2-4 ühepäevast koolitust 2-9 kuu jooksul, kus vahepeal arendatakse ja kinnistatakse uusi oskusi).

KOOLITAJANA PAKUN SULLE:
– rohkelt inspiratsiooni ja avastamisrõõmu
– positiivset energiat ja mõnusat huumorit
-uusi teadmisi sidudes teadus- ja tõenduspõhise teooria elust enesest näidetega
– jagan lahkelt ja sületäie erinevaid nippe ja tööriistu

Täiskasvanu hariduse majandustegevuse tegevusloa nr 207177 alusel järgin koolituste kvaliteedi tagamise ja õppekorraldusaluseid, mille leiad SIIT

Koolitustel kasutatavad metoodikad
Teooria 30%: kogemusõpe ja praktika 70%
Individuaal ja grupiharjutused
Diskussioonid ja arutelud
Koosloome
Kogemus lugudest ja juhtumitest õppimine
Coachivad meetodid
Koolitusruumi väärtuskokkulepped
Konfidentsiaalsus- kõik isiklik, mida räägime jääb siia ruumi, kui meeskond ise ei tee mõnes teemas erinevaid kokkuleppeid
Kohalolu ja kaasatus- osalejatel on tahe ja soov panustada ja kaasa teha. Väärtustades üksteise aega olles oma mõtetega kohal ja tegeledes ühiselt seatud teemadega.
Väärtustav pilk ja hinnanguvabadus- igaühe mõte loeb, hoiame ruumi, et igaüks saaks kaasas olla, kaasa rääkida ning tunda end turvaliselt ning olulisena.
Lahenduskesksus ja vaade tulevikku- “Täna on nagu on”- mida me selle teadmisega peale hakkame, et luua paremat tulevikku?
Avatus, autentsus ja ausus- areng toimub, kui igaüks jagab oma päris mõtteid-tundeid, ta saab olla tema ise, just sellisena nagu tema on. Oleme ausad iseenda ja teistega ja toome lauale teemasid, mis päriselt kõnetavad.
Märkan, kuulan ja kohanen- Kuulan selleks, et päriselt aru saada teiste mõtetest ja tegevustest. Märkan teiste ja enda vajadusi ning vajadusel kohaneme.
Vajaduspõhised
sisekoolitused
Haridus ei ole faktide õppimine, vaid mõistuse treenimine mõtlema.
A. Einstein

Meeskondade ja organisatsioonide vajaduspõhiste, interaktiivsete ja praktiliste sisekoolituste kujundamisel ja tegemisel saame lähtuda järgnevatel teemadel:

COACHIV ja arendav  juhtimine:
Kuidas viia inimesed tulemusteni läbi inimkeskse juhtimise? Praktilised oskused, tehnikad, viisid, tegevused selleks, et meeskonnad oleksid rahulolevad, tasakaalus, tulemuslikud!
Koostöö:
Kuidas tõsta inimeste koostöövõimekust? Mis on hea ja tõhusa koostöö edu alused ja peamised takistused? Mil moel tõhustada koostööd meeskonnas, klientide või partneritega? Kuidas luua ja tagada jätkusuutlikke ja kestvaid koostöösuhteid?
Eesmärkide seadmine ja saavutamine:
Kuidas teha nii, et eesmärgid ei jääks vaid helesinisteks unistusteks? Mis on peamised eesmärkide seadmise kitsaskohad?  Kuidas süüa „elevanti“ ehk kuidas seada eesmärke nii, et need päriselt realiseeruksid?
Emotsioonide juhtimine:
Kust saavad alguse meie tunnete pahvakad ja emotsionaalsed reaktsioonid? Mis on nende taga? Kuidas tõsta ja parandada emotsioonide juhtimise võimekust indiviidides ja meeskonnas?  
Eneseteadlikkus ja teadlik juhtimine
Mis mõjutavad meie tööalast heaolu ja tulemuslikkust? Kuidas meie isiksused, väärtushoiakud, vajadused, rollid ja eesmärgid mõjutavad meie käitumist ja toimetulekuvõimet tööl töiste väljakutsetega? 
Ajajuhtimine ehk tulemuslikkus tõstmine:
Kuidas prioritiseerida ja planeerimine oma tegevusi ja aega, juhtida iseennast paljude fookuste keskel ja saavutada seatud eesmärke? Kuhu tegelikult aeg kaob ja mida teisiti teha?
Vestluste vedamise meistriklass:
Kuidas üles ehitada tulemus-, eesmärgi-, arengu- ja koostöövestlusi? Milliseid metoodikaid ja tehnikaid kasutada, et vestlused oleksid mõlemaid osapooli motiveerivad ja kasulikud ka organisatsioonile?
Edasiviiv tagasiside:
Kuidas läbi tagasiside suurendada töötajate töövõimekust ja tulemuslikkust? Milliseid tehnikaid rakendada, et motivatsioon ei langeks ning pühendumine säiliks? Miks, millal, kuidas, mil viisil ja kellele?
Suhtlemine ja tõhus kommunikatsioon:
Kuidas meeskonnas parandada ja tõhustada suhtlemist, suhteid ning info liikumise protsesse? Kust saavad alguse arusaamatused ja konfliktid? Mis on igapäeva suhtlemise komponendid, pime alad, mis mõju on „selgel ja paksul keelel“?

Kujundame koolituse, mis päriselt ka kõnetab ja toetab teie eesmärke!

Tõhusate koosolekute töötuba

Tehes pidevalt samu asju, ei muutu ka tulemus!

Töötoa eesmärk on meeskonnaga ühiselt analüüsida koosolekute läbiviimise protsesse ja tegevusi ning viia ellu muudatusi, et koosolekud oleksid päriselt tõhusad, kasulikud, kaasavad ning tulemuslikud.

Töötoa peamine analüüsikohad:
 • Kuidas meie koosolekud toimivad? Mis on hästi ja kus on arenguvõimalused?
 • Kuhu kaob meie aeg? Mida ja kuidas päriselt tahame tegutseda, et olla tulemuslikud ja rahulolevad?
 • Kuidas planeerida oma koosolekuid, nende teemasid ja aega koosolekuteks?
 • Kaardistame, millised koosolekud on vaja teha, milliseid teeme tegemise pärast?
Töötoa õppimiskohad:
 • Koosolekute prioritiseerimine- miks, kuidas, mida ja kellega?
 • Koosolekute planeerimine, ettevalmistus ja ajaplaan
 • Koosolekute sisu ja oodatud eesmärkide seadmine
 • Koosolekute läbivedamise kunst- kuidas ja kes juhib koosolekuid?
 • Tehnikad ja tööriistad tõhusate koosolekute läbiviimiseks
Kasu:
 • Oleme loonud selguse, miks meeskonna koosolekud ei toimi ja kuhu on „koer maetud“
 • Oleme teinud roadmapi koosolekute ettevalmistusteks ja läbiviimiseks
 • Oleme õppinud metoodikaid, kuidas tõhusamalt koosolekuid eest vedada (fassiliteerida)
Aeg ja tingimused:
 • 1-päevane koolitus- 8 astronoomilist tundi koos pausidega või
 • Kaks 1 päevast koolitust kuuajalise vahega, et õppida kogemusest ja kinnistada uusi teadmisi
 • Eelkaardistus tellijaga, millele järgneb täpsem hinnapakkumine
 • Näost näkku koolitus

Tellige endale meistriklass ja viige oma koosolekute tõhusus järgmisele tasemele!

“Loovuse boostimise”
töötuba

Ära mõtle kastist välja. Mõtle, mida saad kastiga teha!

Igas inimeses on peidus ammendamatu ressurss, kuid tihtilugu oma kiire töötempo, igapäevase rutiinsete tegevuste ning harjumustest kinni hoides ei pääse need ressursid valla. 

Koolituse eesmärk on pakkuda julgeid ja loovaid ideid, tööriistu ja metoodikaid, sest loovust ja loomisvõimet on võimalik arendada!

Selles inspireerivas töötoas on võimalik:
 • Käivitada sinu salajased võimed
 • Õppida uusi tehnikaid ja tööriistu oma igapäeva töö tulemuslikumaks juhtimiseks
 • Meeskonna kaasamiseks ning uute ideede ja mõtete leidmiseks
 • Tõhusamaks tegevuste planeerimiseks
 • Muudatuste juhtimiseks või eesmärkide seadmiseks ning saavutamiseks
Kellele:
 • Kõigile, kes soovivad oma töös rakendada uusi, loovaid ja inspireerivaid töövõtteid, metoodikaid, et olla töös edukamad, leida uut hingamist oma igapäevatöös ja saada suuremat rahulolu töö tegemisest.
 • Meeskondadele, kes soovivad vaheldusrikkust ning ühiselt inspiratsiooni ammutada!
Teemad:
 • Milliseid töö vahendeid saab loovuse käivitamiseks kasutada? (kaardid, visualiseerimine, erinevad materjalid)
 • Millised on head võtted „jää murdmiseks“ koosolekutel, kohtumistel või „ajurünnakutes“?
 • Kuidas käivitada loovust erinevates individuaalsetes vestlustes?
 • Millised on meeskonna koosolekute käimatõmbamise „mootorid“?
 • Mil viisil loovus toetab tegevuste tõhustamist ning planeerimist?
 • Inspiratsioon vs motivatsioon- Kuidas jagada inspiratsiooni ja suurendada motivatsiooni?
 • Parimad näited elust enesest uute ideede ergutamiseks ning käivitamiseks
Kasu:
 • Garanteeritud inspiratsiooni ja motivatsiooni laeng!
 • Praktilised meetodid ja tehnikad igapäevatööks teiste inimestega
 • Kogemusest õppimine ja metoodikate kinnistamine
 • Vaheldus igapäeva töö rutiinist
 • Uued ideed ja mõtted, kuidas oma tööd arendada ja teisiti teha
Aeg ja tingimused:
 • 6 astronoomilist tundi
 • Minimaalselt 9 osalejat, max 24 inimest
 • Eelkaardistus tellijaga, millele järgneb hinnapakkumine
 • Näost näkku koolitus

Võta ühendust ja kujundame sulle sobivaima arengu teekonna.