Click here for the English version

Tere!

Suur tänu, et oled endale soetanud minu inspireerivad arengukaardid. Siit lehelt leiad eesti ja inglise keeles 15 erinevat harjutust ning ideed, kuidas kaarte kasutada individuaalselt, gruppides ja meeskondades. Igal kaardil on taga kaanel inspireeriv tsitaat, mida saad kasutada samuti mõtestamiseks, õppimiseks ning refleksiooniks.

Rohkelt loovust ja inspiratsiooni!

Jaanika Rannula

Inspireerivate piltide ja tsitaatidega arengukaardid toetavad Sind, sinu kliente ja/või meeskonda uute ideede ja lahenduste leidmisel, muudatuste elluviimisel, teadlikkuse suurendamisel ning eesmärkide saavutamisel. Kaardid sobivad kasutamiseks nii õpetajatele, koolitajatele, superviisoritele, juhtidele, meeskonna liidritele ja kõigile, kes soovivad saada inspiratsiooni tegeleda enesearenguga ning jõuda oma unistuste ning eesmärkideni!

SOOJENDUS ja „JÄÄMURDJAD“

 1. KIIRE SOOJENDUS JA KAASAMINE

Palu osalejatel valida kaart, mis:

 • Iseloomustab sind, jutusta endast „Kes sa oled?“
 • Kirjeldab sinu parim mälestust lapsepõlvest
 • Iseloomustab sinu tööalast edulugu jne..
 1. Osalejate SEISUNDI KAARDISTAMINE

Kuidas osalejad ennast tunnevad, mis mõtetega nad tulevad koolitusele. Küsi sobiv küsimus ja lase neid valida kaart. Alati saad valida, kas nad jagavad grupis või individuaalselt. Veebis saab kasutada chat’i või break-up ruume.

 1. ENESETUTVUSTUS läbi kaartide 1 minuti jooksul
 • Pimekaart või
 • Ise valivad kaardi, mis kõnetab või iseloomustab teda kõige paremini
 1. OOTUSTE KAARDISTAMISEKS- Millised on sinu ootused koolitusele?

Jagamist saab teha suures grupis individuaalselt, kui ka gruppides. Grupi suurus sõltub osalejate arvust, parim on 3sed või 4sed grupid

Ajaraam: maksimaalselt 15-20 minutit

PS! Sa saad ise seada küsimuse, mida või milleks soovid neid kaasata! Sõltub, mis on sinu koolituse või kaartide kasutamise eesmärk!

TÖÖ GRUPPIDEGA JA INDIVIDUAALSELT

„SAMM SISSE, SAMM VÄLJA“

Aeg 3-5 minutit inimese kohta

Harjutust saab kasutada erinevates olukordades, koolitustel või sessioonidel sissejuhatuseks või kokkuvõtva tööriistana. Harjutus sobib nii individuaal, grupi ja meeskonna töös.

 • Palu kliendil või igal osalejatel valida üks kaart (1-2 minutit), mis kirjeldab:
  • Tema tänast seisundit või
  • Tundeid/küsimusi/mõtteid, millega ta tänasele kohtumisele tuli või
  • Tema ootusi sessiooni alguses või
  • Uusi mõtteid pärast sessiooni või
  • Tagasisidet ja/või peegeldust sessioonile/kohtumisele/koolitusele
 • Palu kliendil või igal osalejal kirjeldada seda mõtet, ideed, soovitust üks haaval
 • Grupis vii läbi grupi diskussioon ja kokkuvõte: Mida nad kuulsid, mida tähele panid? Mida nad väärtustasid kõige rohkem kuuldust?
 • Ole tänulik nende mõtete eest

MÕTTETALGUD- osalejad- 6-30in

Ajaraam- iga grupp ühe teema juures 10-15 minutit, kokku kuni 60 minutit.

Gruppe saab teha 3-5 tk, sõltub osalejate arvust- minimaalsel 3in, maksimaalselt 8in.

 1. Küsimused ja teemad on ette antud
 2. Küsimused ja fookused sünnivad koos gruppidega

Variant 1- 1 grupp on ühe teema juures

Variant 2- kõik grupid käivad kõikide teemade juures sisendit andmas (otsi internetist „Maailmakohvik“ meetodit)

TEEKOND EESMÄRGINI

osalejaid 1-30 inimest, aeg 30-60 minutit

Harjutus sobib nii individuaalses, kui ka meeskonna töös. Harjutuse eesmärk on leida uusi ressursse, võimalusi, tegevusi, kokkuleppeid ning ideed eesmärkideni jõudmiseks. Suurema grupiga töötades moodustage väiksemad, 3-5 inimesega grupid.

 • Palu valida kaardid, mis kõnetavad kõige rohkem ja on eesmärgi saavutamiseks parimateks ressursiallikateks või pakuvad uusi lähenemisi ja ideid.
 • Kui kaardid on valitud palu koostada piltidest teekond tänasest hetkest kuni hetkeni, mil eesmärk on saavutatud.
 • Klient või meeskond jutustab oma lugu teekonna algusest kuni eesmärgini. Sinu roll on küsida lisaks avatud küsimusi, kui on vaja veel avada, leida lisaressurssi või jõustada:
  • Mida need … tähendavad?
  • Kuidas sa neid … kasutad?
  • Mida veel nendel piltidel näed? Milliseid võimalusi või ideid?
  • Mis on pildid see, mis aitab ületada takistusi?
  • Mida on sul eesmärgi saavutamiseks veel vaja? Vajadusel vali veel mõni kaart
  • Kuidas seda kasutada?
  • Millal soovid jõuda eesmärgini?
 • Kokkuvõte

PS! Gruppidega töös: iga grupp jagab oma teekonda ja seejärel alles ühine kokkuvõte ning reflektsioon

„PÄEVA SAAK“  5-45 minutit (1-30 inimest)

Harjutus sobib nii individuaalses, kui ka meeskonna töös, koosolekutel, „ajurünnakutes“, koolitustel, töötubades ja arenguvestlustel. Lihtne viis käivitada uusi mõtteid, leida uusi lähenemisviise, jõustada klienti või meeskonda ning arendada olemasolevaid plaane. Suuremate gruppide või meeskondade puhul jaga 3-5 gruppideks ning seejärel jagada kokkuvõtet ning mõtteid suures grupis.

Variant 1- „Pime püük“- kaarte keegi ei näe

 • Palu kliendil valida 1-3 kaarti (meeskonnas iga osaleja 1 kaart)
 • Nüüd avage kaardid ja klient või osalejad kirjeldavad kaarti ükshaaval vastates valikuliselt küsimustele: Mida see kaart ütleb või soovitab? Milliseid ideid leiad pildilt? Millise lahendusi või võimalusi see kaart pakub? Kuidas see aitab ületada takistusi? Küsi kliendi vajadustest lähtuvaid küsimusi

PS! Suurema grupis gruppidega töötades võid sobivaimad küsimused kirjutada tahvlile.

Variant 2- täpne sihtimine- avatud kaardid

 1. Palu kliendil 1-3 kaarti, mis kõnetab teda kõige rohkem (meeskonnas iga osaleja 1 kaart)
 • Palu kirjeldada kaarti ning rääkida sellest, milliseid lahendusi, mõtteid või ideid see kaart pakub. Võib küsida sarnaseid küsimusi eelmisest variandist.

Kui harjutus on grupis, siis järgneb grupi kokkuvõttev diskussioon- Mida head me sellest ringist kaasa võtame? Kuidas seda ressurssi ära kasutame? Küsi vajadustest lähtuvaid küsimusi

Meeskonna grupitöö „IDEAALNE MEESKOND“ pilt

30-45 minutit (3-36 inimest)

Harjutus sobib hästi meeskonnaga, kui ka gruppidega töötamiseks. Näiteks kui meeskonnas on toimunud palju muudatusi; otsitakse uut hingamist; kokku on saanud täiesti uus meeskond, kes on teekonna alguses; meeskonnal on uus juht, kes soovib leida ühist keelt või kui töötate meeskonna või organisatsiooni väärtuste ning kokkulepetega.

PS! Oluline, et grupitöö fookusesse paned konkreetse teema ja lähteülesande.

 • Suurem meeskonna puhul (+10in) moodusta väiksemad grupid, nt 3-5 inimest. See annab palju erinevaid vaatenurkasid ning lisaväärtust meeskonna „ühise hingamise“ loomisel.
 • Palu igal grupis osalejal valida 1-3 kaarti, mis kirjeldavad kõige paremini nende meeskonda.
 • Kui neil tekib palju küsimusi, kuidas või milliseid kaarte peaks valima, siis võid küsida suunavaid küsimusi: Kuidas te tegutsete? Mis on teie tugevused, eripärad? Mida te ühiselt teete, väärtustate, saavutate? Mis on teie jaoks olulised, mis muudavad teie meeskonna ühtseks, toimivaks ning edukaks?
 • Iga grupp kujundab seejärel oma valitud kaartidega „Meie Meeskonna Pilt“ (või sinu enda teema) kasutades lauapinda
 • Seejärel presenteerivad grupid ükshaaval enda loodud pilte ning jutustavad oma loo.
 • Vajadusel küsi täiendavaid küsimusi või palu teistel gruppidel jagada oma mõtteid
 • Gruppide kokkuvõttev diskussioon: Mida nägite teiste piltidel? Mida enda jaoks kaasa võtate?

PS! Sõltuvalt sinu ajakavast lase rääkida kõigil ükshaaval või gruppidel kirjeldada harjutuse sooritamist.

„MINA PILT“ individuaaltöö- 15-20 minutit

Harjutust saab kasutada individuaalsetel sessioonidel, coachingul või  arenguvestlustel. Sobib hästi pikaajalise koostöö alguseks, kui ka koostöö lõpetamisel, samuti teha nii alguses ja lõpus, et analüüsida muudatusi piltidel enne ja pärast. teisiti.

1 variant- Siin ja täna hetkel „Mina pilt“

 • Palu kliendil mõelda enda peale 1-3 minutit. Kes ta on ja mida ta teeb? Mis on tema tugevused, oskused, teadmised või kogemused? Jne.
 • Seejärel lase kliendil valida kaartide hulgast nii palju pilte, kui paljud teda kõnetavad ja mis iseloomustavad teda kõige paremini. 1-3 minutit
 • Palu kliendil kujundada fotodest oma suur „Mina pilt“ just nii, kuidas tema tunnetab. 3-5 minutit
 • Palu kliendil pilti kirjeldada – Mis on oluline? Miks just selline asetus? Millised nüansid kõige enam teda kirjeldavad? Mida ta väärtustab sellel pildil? Jne.
 • Peegelda ka ise pilti- Mida sa tähele panid? Mida sina kuulsid? Millised värvid domineerivad? Millised tegevusi või sõnumeid näed? Jõusta omalt poolt klienti.
 • Kokkuvõte

Variant 2- Tuleviku „mina pilt“

Kujundage pilt 1 aasta pärast. Kuhu ta soovib jõuda? Millisena näeb ta ennast tulevikus? Mis seal võiks olla? Jne. Harjutuse sammud on samad, kuid fookus on tulevikul.

Variant 3- Meeskonna „Meie pilt“

Harjutust saab teha ka meeskonnaga. Sammud on samad, erinevus seisneb selles, et

 • siis on vaja moodustada 3-5 liikmelised grupid
 • iga grupp teeb „Meie pildi“, kuidas nemad tunnetavad
 • iga grupp presenteerib eraldi oma pilte
 • teised grupid võivad kommenteerida Mida head ja ühist nad nägid/kuulsid?
 • toimib kokkuvõttev grupi diskussioon

REFLEKSIOONI HARJUTUSED

Siin on ka väga suur võimalus, kuidas kaarte kasutada. Kaardid on vahend, sina sead küsimused ja fookuse.

 1. TEEMA KINNISTAMISEKS:

VALI KAARDID, mis ütlevad: Mida õppisid? Millise olulise teadmise kaasa võtad? Mis oli sinu jaoks oli taipamine?

 1. KOOLITUSE TAGASISIDESTAMISEKS

Vali 2 kaarti-

 1. Mis oli hästi?
 2. Mida saaks edaspidi veel arendada?
 1. VALGUSFOOR- STOP, JÄTKA, START:
 • Mis oli hästi? Millega kindlasti jätkata?
 • Mida muuta, ära jätta või teisiti teha?
 • Millega võiks alustada, mida siiani pole teinud?
 1. KOGEMUSKUUP:
 • Märkamine- Mida sa märkasid- enda sees, enda ümber?
 • Mõte- Mis on sinu mõte, taipamine, õpikoht?
 • Tunne- Kuidas ennast tundsid? Millised emotsioonid tekkisid?
 • Plaan, soov, idee tulevikuks