Kuidas viia ellu muudatusi koos meeskonnaga?

„Meeskonna coachingu käigus kasvas usaldus ja teadlikkus oma tööprotsesside tõhusamaks juhtimiseks“

Organisatsioonides toimuvad pidevalt erinevad muudatused. Olgu muudatus eesmärkides, protsessides ja tegevuses, meeskonnas, struktuuris või juhtimiskultuuris. Muudatuste elluviimisel puutuvad juhid esiotsa kokku töötajate vastupanu ja hirmudega. Miks on meile seda vaja? Kuidas see mõjutab minu tööd ja ettevõtte käekäiku? Kas ma kaotan palgas, minu töökoormus suureneb või minu positsioon säilib? Praegu on sellele lisandunud distantsilt meeskonna juhtimise, kaasamise ja ühtsustunde hoidmise väljakutsed.

Päris tihti ebaõnnestub muudatuse elluviimine ka seetõttu, et juhtkonna tasandil on muudatuse eesmärk selge, aga seda pole töötajatele piisavalt selgitatud või n-ö maha müüdud.

4 soovitust juhile enne muudatuste algatamist

✅ Mõtle, miks, kuidas, mida? Miks on muudatus oluline? Kuidas meeskonda kaasata? Mida selleks teeme – kellega, kuidas ja millal?
✅ Loo selged kokkulepped, väärtused ja kommunikatsiooniplaan
✅ Kaasa meeskonna juba esimesest etapist.
✅ Ole järjepidev, paindlik ja kiire kohanemisvõimega.

Ehk on kasulik kaasata meeskonna-coach?

Isegi kui ettevõttes on olemas tugev juhtimiskultuur ja eestvedamine, on muudatuse juhtimine juhi töölaual siiski üks töölõik ja tavaliselt ei jätku selleks piisavalt aega. Siinkohal on hea mõelda võimalusele kaasata selleks väljastpoolt meeskonna-coach, kes aitab toetava protsessi loomisega kaasata kogu meeskonda.

Iga päev meeskonna-coach’ina organisatsioonidele muudatuste elluviimisel toeks olles ning süvitsi uurides muudatuste juhtimise protsesse, on välja joonistunud olulisemad tegurid ja märkamised, kuidas toetab meeskonna-coaching meeskondi muudatuste elluviimisel.

  • Aitab luua ühise ja selge arusaama eesmärgist, visioonist ja arengust.
  • Tõhustab dünaamiliste tegevuste kaudu kollektiivset tulemuslikkust.
  • Suurendab meeskonna kaasatust, isikliku vastutuse võtmist ja koostööd.
  • Toetab ühist mõistmist üksteise ootustest, vajadusest ning väärtushinnangutest.
  • Võimaldab arendada nii kollektiivset juhtimist kui ka tõhusamat suhtlemist sidusrühmadega.
  • Tekitab sünergiat, aitab kaasa uute ideede ja lahenduste leidmisele.
  • Vähendab inimeste hirme, eelarvamusi, vastupanu ja konflikte.
  • Suureneb rahulolu organisatsiooniliste eesmärkide teenimisel.

Mida meeskonna-coaching ei ole?

See ei ole team building ega 1–2-päevane meeskonnakoolitus või fassiliteerimine, kus kogutakse inspiratsiooni, suurendatakse motivatsiooni või õpitakse uusi teadmisi. Meeskonna-coaching on pikaajaline portsess, kus eesmärke ja muudatusi viiakse ellu samm-sammult. Coach on siin arengupartner, keskkonna looja ja protsessi juht, mitte valdkonna ekspert.

Võrdluseks toon jõusaalitreeningu või dieedipidamise. Kui neid teha 1–2 päeva, siis milline on tulemus ja mõju? Korraks on mõnus ja hea olla, ehk on ka kergem ning värskem tunne, kuid nädala pärast on heaolutunne kadunud ja vaatepilt on endiselt sama.

Meeskonna-coaching kestab minimaalselt 4–6 kuud ning pikaajalise pühendumise käigus loodud teadlikult sammud ja valikud aitavad muudatust ellu viia ja neid ka juurutada.

Mida on öelnud juhid ja meeskonnaliikmed ise muudatuste elluviimiseks valitud meeskonna-coaching’u kohta?

– „Sain tegelikult aru, mida mu meeskond vajas ja kuidas neid paremini toetada.”

– „Ma mõistsin juhina, et mul ei ole vaja jalgratast üksi leiutada, mu meeskonnas on olemas tohutu ressurss.”

– „Tekkis selline kambavaimu tunne, tänu millele oli meil palju kergem seda muudatust ellu viia.”

– „Me kippusime ise kaduma detailidesse, aga läbi oma küsimuste ja meetodite tõi coach pidevalt sisse meie jaoks uusi vaatenurki ning aitas hoida suurt pilti.”

– „Me hakkasime palju teadlikumalt oma tööprotsesse juhtima ja aega säästma.”

– „Inimesed, kes olid nii väga muudatusele vastu, hakkasid kaasa mõtlema ja koostööd tegema.”

– „Protsessi käigus vähenesid möödarääkimised ja sellega kaasnevad konfliktid.”

– „Me ei kartnud enam üksteisele tagasisidet anda ja keegi ei solvunud selle peale.”

– „Sain aru, et tegin sääsest elevandi ja tegelikkuses saab seda nn elevanti süüa üks amps korraga. Kadus ära hirm töökoormuse ja üle töötamise ees.”

Kui sinul ja sinu meeskonnal on plaan:
✅ tõhustada omavahelist koostööd või tööprotsesse;
✅ planeerib viia ellu muudatusi meeskonnas või organisatsioonis;
✅ võimestada ning suurendada omavahelist koostööd ja töökultuuri;
✅ tõhustada tööprotsesse, tegevusi või suurendada lahenduskeskset mõtteviisi või
✅ parandada suhtlust ja suhtlemisviise meeskonnas, siis

võta minuga ühendust ning räägime võimalikest lahendustest.

Kui meeldis, siis jaga!