Aasta 2019 kokkuvõte ja mõtteterad 2020 aastaks

See aasta on olnud uskumatult põnev teekond täis tegutsemistahet, rohkelt uusi kliente ja põnevaid inimesi, huvitavaid väljakutseid ning lugematul hulgal läbisõidetud kilomeetreid, enesearengut ning rikkalikke kogemusi.

Tänu vahvatele klientidele olen jõudnud uutesse põnevatesse paikadesse üle kogu Eesti. Olen saanud sisse piiluda erinavate meeskondade dünaamikasse, koostööd teinud nii pereettevõtete, kui ka suurte organisatsioonidega valdkondades nagu näiteks jae- ja hulgikaubandus, ehitus, IT, telekommunikatsioon, KOV, haridus ja sotsiaalvaldkond, hotellindus, tööstus ja tootmine.
Olen ise ka mitmel korral sel aastal tundnud hirmu, põrkunud kokku raskustega, kahelnud oma valikutes ning mõelnud, kas ma olen ikka õigel teel. Kuid siis on jälle tulnud vahvad kliendid, kellelt olen saanud tunnustust ning julgustust, tänu kellele olen õppinud, disaininud ning arendanud oma teenuseid.
Olenemata valdkondadest oleme kõik inimesed ning nii juhid kui ka meeskonnad tunnevad samu hirme ja rõõme, puutuvad kokku sarnaste väljakutsete ning takistustega, otsivad inspiratsiooni ning püüdlevad oma eesmärkide ning unistuste suunas.

Minu 2019 aasta kokkuvõte numbrites:

 • 13 juhti personaalsetel coachingu sessioonidel
 • 5 meeskonda 68 inimesega osales 3-6 kuulistes coachingu ja arenguprogrammides
 • 105 tundi eelintervjuusid arenguprogrammide läbiviimiseks
 • 18 õpetajat individuaalsetel supervisiooni sessioonidel
 • 9 õpetajat grupi supervisioonis
 • 16 asutust 481 inimesega osales 1 päevastel spetsiaalselt nende jaoks disainitud koolituse ja/või inspiratsiooni päevadel
 • 12 artiklit blogis ja erinevates väljaannetes (Äripäev, Postimees, personaliuudised.ee)

Kokkuvõttes oli mul suur au ja rõõm arendada, koolitada, coachida või superviseerida 589 inimest 2019 aastal.

Zoomi kohtum

Kujundasin enda pildistatud fotodega INSPIREERIVAD ARENGUKAARDID coachinguks, supervisiooniks, teraapiateks, koolitusteks ja mitmete erinevate arengutegevuste jaoks. Kaardipakid on lisaks Eestile rännanud 10 riiki- Austria, Holland, Itaalia, Saksamaa, Läti, Soome, Leedu, Venemaa, Bulgaaria ja Norra.

Mida ma õppisin 589 inimeselt sel aastal?

 • Inimestes on peidus tohutu potentsiaal ning kasutamata ressurss- igapäeva töökohustused, pinge, rutiin ja ülekoormuse kõrval on vahest vaja lihtsalt teekaaslast, kes kõrvaltvaataja pilguga toob need võimed esile, jõustab ning innustab astuma vastu väljakutsetele ja takistusele, et saavutada teadlikumalt uusi sihte.
 • Väärtuste järgimist tasub teha ka „päriselt“- väga oluline on leida aeg ning koos arutada, millised on meie meeskonna väärtused, mida see igaühe jaoks tähendab ning teha kokkulepped, kuidas neid oma igapäeva töös kanda ja hoida „elus“. See on koostöö vundament, mis toetab ükskõik millise strateegia või eesmärgi elluviimist.
 • Konfliktid saavad alguse erinevatest vajadustest, ootustest või ebaselgetest eesmärkidest- mis on minu, meeskonna või ettevõtte eesmärgid ja kuidas neid mõõdetakse? Ebaselged on olnud seetõttu ka vastutus, piirid ja rollid. Mida detailsemalt on oma eesmärke ja tegevusplaane sihini jõudmiseks on läbi mõeldud, seda lihtsam on edaspidi tegutseda. Ja seda kõike tasub juhtidel teha koos oma meeskonnaga. Nagu öeldakse „raske õppustel, kerge lahingus“. Kuldsed küsimused endale ja oma meeskonnale on siinkohal Miks? Kuidas? Mida? Millal?
 • Erinevate protsesside kitsaskohad ja ebaselgus– olgu see siis infovahetus, tegevus-või planeerimise protsessid. Detailne tegevuste planeerimine, mis on ka ajaliselt ning struktuurselt planeeritud, toetavad kindlasti eesmärkide paremat saavutamist. Väga hästi toetaks siinkohal “suure pildi” ülevaade- kui kaua võtab aega punktist A punkti B jõudmine, mida selle protsessi käigus keegi teeb ja mille eest vastutab, kaua võtab aega mõne toote või teenuse kujundamine/tootmine ja millal võiks see kliendini jõuda. Nii saavad selle ahela kõik lülid ka oma tegevusi tõhusamalt planeerida ning klientidele lubadusi anda.
 • Ebaefektiivsed koosolekud ja kohtumised- Kui tihti lohisevad teie koosolekud ilma kokkulepeteni jõudmata või teete koosolekuid, sest see oli see kalendris kirjas? Koosolekute ja kohtumiste planeerimine võtmesõnad- mis on selle eesmärk ja oodatud tulemus, kuidas see tegevus toetaks meie eesmärkide saavutamist, mis selle sisuplaan ja kui palju esitajal on oma teema esitamiseks aega ning ajaraamidest kinnipidamine võiks olla koosoleku läbiviija ülesandeks, kes hoiab nö kätt pulsil jõudmaks seatud tulemusteni. Tundub jaburalt elementaarne, eks?
 • Väärtustav ning edasiviiv tagasiside- liiga palju võtame edusamme ning töövõite iseenesest mõistetavana ning tunnustusega ollakse kitsid. Samas kriitikat jagatakse igal ajal mõtlemata, kuidas ja millal oleks seda mõistlik teha. On väga mitmeid lihtsaid tehnikaid tagasiside andmiseks ja saamiseks, mida juurutada oma meeskonnas. Andke tagasisidet kokkulepitud tegevustele, käitumisele ning selle mõjule, aga mitte kunagi hinnanguid isiku enda kohta. Tagasisidet võiks anda nii tihti kui võimalik ja nii palju, kui vaja!
 • Probleemikeskne mõtlemine vs lahenduskeskne mõtteviis– tihtilugu on edusammude tegemisel olnud takistuseks mõtteviis, kus keskendutakse pigem miks mitte seda muutust teha ja otsitakse vabandusi (Jah, AGA…; me oleme seda juba proovinud, see vana toimib niikuinii; me ei saa seda teha, sest et…), selle asemel et mõelda uute lahenduste ja võimaluste leidmisele. On vahva ütlemine „negatiivsel inimesel on igale lahendusele oma probleem“. Kui siht on areng, kasv ja suuremad eesmärgid, siis tasub mõelda- Kuidas saame paremini? Mida teha teisiti, ära jätta või muuta? Mida veel…? Vaadake tulevikku ja otsige uusi võimalusi ning ressursse ning ärge jääge kinni vanadesse mustritesse.
 • Arengu-, koostöö-, tulemus- ja aasta vestluste vähesus- ikka veel alahinnatakse personaalsete vestluste väärtuslikkust tulemuste saavutamisel. Kui lisada veel meeskondlikud vestlused, siis juhid võivad mõelda, et kas ma muude tegevustega ei saagi tegeleda? Miks siis maailma parimate ja suurimate ettevõtete juhid pühendavad oma ajast 67% personaalseteks vestlusteks (Harvard Business Review uuring)? Excel ei too tulemust, vaid ikka inimesed. Töötajad (ja ka juhid) vajavad tagasisidet, tunnustust ning teadmist, et nende tööpanus on väärtuslik kogu ettevõtte eduks. Mida rohkem nendega suhtlete, seda rohkem on teil ajakohast informatsiooni, motiveeritud ning teotahtelisi inimesi, kes tegutsevad teie ettevõtte helge tuleviku nimel.
 • Üksteise mõistmine vs Eelarvamused– „Mina arvan, et sina arvad, et mina arvan…„ või „Ma eeldasin, et sa teadsid..“. Inimesed on erinevad ning me mõistame asju erinevalt. Samuti mõjutab üksteise mõistmist ning ühist arusaama inimeste endi isikupära ning erinev asjade tunnetamine. Kui lisada siia veel erinev keelekasutus, siis võib tekkida suuri segadusi.
  Näiteks oleme oma kaasõppijatega vaielnud tunde ning lõpuks aru saanud, et räägime samast asjast, aga viies erinevas keeles (tervitused minu õppegruppidele 🙂 ). Soovitan ausalt ja avameelselt rääkida oma ootustest, vajadustest ning seisukohtadest. Ärge eeldage, et kui koosolekul midagi räägiti et teised mõistsid ja jätsid asju meelde samamoodi. Täpsustage, kuidas keegi seda infot, eesmärki või kokkulepet mõistis. Leppige kokku meeskonna „oma keel, mõisted ja väljendusviis“, sellega vähendate tulevikus palju segadusi ning ennetatakse konflikte.

Eneseareng ning pidev uue õppimine on minu töö üks oluline osa.

Aasta 2019 oli ka enesearengu mõttes rikkalik ning kogemusterohke. Kõige olulisem oli minu jaoks Intelligentne Grupp OÜ korraldatud High Performance Team Coach väljaõpe, kust sain ka rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi, mistõttu saan pakkuda oma coachingu teenust erinevatele meeskondadele ja organisatsioonidele.

Osalesin ANSE suveülikoolis Bolzanos Itaalias, kuulusin ISCI suveakadeemia korraldustiimi ning olin üks esinejates nii ESCÜ sügiskoolis, kui ka Äripäeva Koolituskonverentsil.

Lisaks oma kahele koolile (ISCI Tallinnas ja TÜ Strateegilise juhtimise magistriõpe) osalesin mitmetel erinevatel koolitustel, kus sain tarkust ammutada nii sotsiaalmeedia kui Google Ads reklaamimise kohta, õppisin Kati Orava juures visuaalset kritseldamist, sain uut hingamist ja mõtteid mitmel coachingut ning supervisiooni puudutavatel koolitustel ja seminaridel. Osalesin Ettevõtlik Pärnakas äriideede konkursil oma arengukaartidega, mis oli põnev 5 kuuline teekond.

Olen ääretult tänulik:

 • Oma armsale perele selle kannatlikkuse ning toetuse eest! Nad lasevad olla mina ise ning tegutseda just täpselt nii hullumeelt, et minu hing rõkkaks rõõmust minu sees!
 • Klientidele, kes on mind usaldanud, pakkunud rikastavaid kogemusi, uusi teadmisi ning põnevaid koostööprojekte!
 • Eriline tänu pikaajalistele koostööpartneritele: Kaija Teemägi Elisa Eesti AS, Agne Aija, Terje Jürivete Pärnu Linnavalitsusest, Tiina Mironova AS Selver ning Kai Millerile ja Helen Rootsile, kes juba teist aastat kutsusid mind esinema Koolituskonverentsile ning avaldasid minu artikleid Äripäeva ja personaliuudised.ee lehtedes ja keskkondades.
 • Nele Suvile, kes aitas minu inspireerivaid arengukaarte ja kaardipakki kujundada.
 • Superviisorile ja isiklikule mentorile Piret Bristolile terve aasta vältel minu enda “aju ventileerimise” ning mõtete põrgatamise eest!
 • Koolikaaslastele ISCIs ja Tartus, kes inspireerivad oma ägedate isiksuste, tarkuse ja elurõõmuga!
 • Õppejõududele ennast ületavate väljakutsete, teadmiste ning rikastavate õppetundide eest!
 • Ja muidugi oma lähedastele ja sõpradele, kes on minu puhkehetked täitnud naeru, väljasõitude, hea seltskonna ning kulinaarsete elamustega!

Jagan teiega oma lemmik tsitaate ning soovin teile kõikidele unistuste täitumist 2020 aastal:

 • Et saavutada võimalikku peame üritama võimatut!
 • Eesmärk ilma plaanita on helesinine unistus!
 • Kiirusta aeglaselt!
 • Sa saad seda, mida näed!
 • Ole Sina ise, kõik teised on juba võetud!
 • Lõpeta kartmine asjade pärast, mis võivad valesti minna ning mõtle asjadele, mis võivad õigesti minna!
 • Jalahoop tagumikku võib sulle palju rohkem õpetada kui persepugemine!
 • Parim juht ei ole tingimata see, kes saadab korda suuri asju. Parim juht on see, kes paneb inimesi tegema suuri tegusid!
 • Ära võta elu liiga tõsiselt- see ei ole midagi, millest eluga pääseksid! 🙂

Olen väga tänulik selle imelise aasta eest. Usun ja unistan suurelt, et aasta 2020 tuleb veelgi põnevam, rikkalikum ning juba ootavad ees mitmed põnevad projektid, millega pärast mõnusat jõulupuhkust tegutsema hakkan. 

Teie Jaanika Rannula