6 sammu motivatsiooni taastamiseks

6 sammu motivatsiooni taastamiseks

Suvepuhkustelt naastes on paljudel raske end taas käivitada ning leida sisemist motivatsiooni pühendunult tegutseda. Või oled sina hoopiski see, kes on vahetpidamata tegutsenud, „tulekahjusid kustutanud“, uppunud igapäevastesse rutiinsetesse tegevustesse või on „seisvas vees loksumine“ röövinud sihikindluse ja sära sinu silmist ? Kas oled ehk avastanud end mõttelt- miks ja milleks ma seda tööd teen?

Töötajana, juhina ja ettevõtjana vajame kõik õnnestumisi ja edasiliikumist, sest pidev areng ja kasv on väga oluline, et olla motiveeritud ning säilitada pühendumine. Kui aga tihtilugu on tunne, et „sein ees“, siis mingil ajahetkel kaob siht silme eest, tahaks kõik nurka visata ning kuskile ära põgeneda.

Miks tekivad ebaõnnestumised või kaob motivatsioon?

Forbesi uuringus, kus toodi välja 10 peamist põhjust ettevõtjate ebaõnnestumise kohta olid ühtede põhjustena välja toodud liiga suurte eesmärkide seadminening reaalsuse tajumise puudulikkus. Lisaksin siia veel omalt poolt eesmärkide mitte seadmise. Olen kohtunud mitmete spetsialistide, juhtide ja ettevõtjatega, kellel polegi eesmärke ning vaatavad, mida iga järgmine päev endaga kaasa toob. Mõlemal juhul on raske hoida end ja oma meeskonda motiveerituna ning pühendununa.

Üks väljatoodud probleemidest on ka nö „soft skills“ puudulikkus. Pehmeteks oskusteks nimetatakse näiteks suhtlemisoskust ja verbaalse väljendamise oskust. Tihtipeale juhtub nii, et juhina või kolleegina eeldame, et töötajad või meeskonna kaaslased teavad, mida nendelt oodatakse või juht ei oska piisavalt selgelt oma ootusi väljendada. Siit tulevad aga kommunikatsiooni probleemid, valesti mõistmised, konfliktid ning ebaeduga kaasnev pettumine.

Mike Kamo tõi oma artiklis „6 reasons your small business will fail (and how to avoid them) välja ebaedu ja motivatsiooni languse ühe põhjusena  nõrga ajajuhtimise ning ajadefitsiidi. Kui me ei leia aega meeskonna ja tegevuste juhtimiseks, strateegia planeerimiseks, kliendivajaduste ning turusituatsiooni analüüsimiseks, siis kahjuks siit algab ka teekond languse poole. Seepärast on ülioluline mitte keskenduda „tulekahjudele“, vaid pikaajalisele planeerimisele.

Jagan sinuga 6 võimalust, kuidas taastada motivatsiooni ning leida uut jõudu liikumiseks oma eesmärkide suunas.

  1. Sea reaalseid, mõõdetavaid eesmärke ja planeeri oma aega!

Selleks et saada kiirelt oma pettumustest ja väsimusest üle, leida uuesti jõudu ning motivatsiooni iseendas ja oma meeskonnas on vaja kindlaks määratud eesmärke ja tegevusi. Keeruline on olla motiveeritud, kui ei tea, kuhu poole joosta ning mis ajaks peavad tulemused olema saavutatud. Maratoni jooksjad seavad endale eesmärgi, mis aja jooksul tahavad distantsi läbida ja laeva kaptengi koostab marsruudi, kuidas ja millal järgmisesse sadamasse jõuda. Seepärast oma ettevõtjana ja töötajana kindlat sihti, et igapäevaselt olla motiveeritud. See annab hea baasi, millega mõõta, mis on juba saavutatud, korda saadetud või ära tehtud.

Siinkohal on oluline analüüsida, kas eesmärk on piisavalt motiveeriv, saavutatav ning mõõdetav. Kui seada liiga kõrged sihid ja neid on keeruline saavutada, siis kaob motivatsioon kiirelt. Eesmärk olgu piisavalt ambitsioonikas, aga käega katsutav ning viidud iga indiviidi tasandile. Kui teha „suur pilt“ pusle tükkideks, jagada need iga meeskonna ja töötaja vahel ära, siis näeb igaüks oma eesmärki suure eesmärgi osana. Siis on lihtsam tunnustada iseennast ja töötajaid ka väiksemate võitude puhul.

Eesmärkide saavutamiseks ning “sära silmades” hoidmiseks on oluline ajamõõdikud ning tegevuste tõhus planeerimine. Nii nagu teed oma suure eesmärgi väikestest sammudeks, mõtesta lahti oma tegevused- mis on oluline, kiire, vähem tähtis ning millega saab hiljem tegeleda.

Soovitan soojalt lugeda S. R. Covey raamatut “Väga efektiivse inimese 7 harjumust”. Selles on nii palju häid nõuandeid ja tööriistasid, mida igapäevaselt rakendada. Ta jutustab raamatus ühe näitliku loo, kus üks mees metsas näeb tohutult vaeva ja saeb puud täiesti nüri saega. Läheneb teine mees ja uurib, et miks mees oma saagi ei terita. Saega mees vastab, et “kuule mees, mul ei ole aega siin saagi teritada, mul on vaja puud saagida!” Siit mõttekoht- võta aeg maha, peata endale hetkel nii olulisena tunduvad tegevused ehk hüppa “kiirrongilt” maha! Vaata, kas oled õige rongi peal ja õigel teel! Küsi endalt, kas need tegevused on ikka mõistlikud, tõhusad ja toetavad eesmärkideni jõudmiseks? Nii nagu vanarahvaski targu ütles, “Tark ei torma!” 🙂

2. Oma ülevaadet oma igapäeva rollidest ja vastutustest

Olenemata oma ametist ollakse tihti rakkes mitmes erinevas rollis: juht ja strateeg, transporttööline, müügimees, suhtekorraldaja, klienditeenindaja, koristaja, turundaja ja raamatupidaja.

Siinkohal tasub mõelda, kas on ikka mõistlik ise kõike teha? Delegeerimisoskus ja usaldamine on peamised põhjused, miks kõik ise tehakse. Siis saab kindel olla, et asjad saavad õigeaegselt ja korrektselt tehtud. Samas väikeettevõtjana ei olegi neid tegevusi kellelegi edasi suunata. Siit saabub kiirelt läbipõlemisoht, fookuste kadumine ning ebaoluliste tegevustele keskendumine.

Tasub ära kaardistada ning luua endale selge pilt, millistes rollides sa igapäevaselt oled ning millised tegevusi igas rollis teed? Millised rollid on tähtsamad ning milline roll toob kõige paremini käegakatsutavaid tulemusi? Kui ikka endal võtab ühe sotsiaalmeedia postituse tegemine aega 2 päeva, siis ehk on mõistlikum nii ajaliselt ja ka rahaliselt leida koostööpartner, kes teeb selle palju professionaalsemalt ja kiiremini? Kas sinu ajainvesteering on kasumlikum transporttöölisena või on mõistlikum oma aeg pühendada selle asemel oma partneritele, uute või püsiklientidega suhtlemisele?

Ole teadlik, mis on olulised rollid ja vajalikud tegevused, mis aga vähem tähtsamad ajaröövlid.

3. Mõttemuster „Ma PEAN“ vs „Ma TAHAN“

See nii väike ümberlülitamine muudab palju sinu enesetunnet. Kas sinu klaas on pooltäis või pooltühi? Kui pidevalt sisendada endale, et sa pead hommikul jälle neid uutele kontaktidele ebamugavaid kõnesid tegemam nii tüütuna tunduva blogiartikli või müügikirja kirjutama, siis tekib negatiivne enesetunne ja suur sisemine vastupanu. Kui aga endale öelda, et ma TAHAN seda teha, see on minu soov ja teadlik valik, siis on endal ka lihtsalt teha asju, mis kaasnevad eesmärkide saavutamisega. Kindlasti on tegevusi, mida peame tegema, aga need toetavad seda, mida sa päriselt TAHAD.

Siinkohal soovitan lugeda Carol S. Dweck raamatut „Mõtteviis“,mis annab häid mõtteid selleks, kuidas õppida end teostama lapsevanemana, tööl, koolis ja suhetes. Sellest raamatust jäi mulle meelde mõttetera, et kui erinev on meie elu siis, kui tõesti teame, mis on meie jaoks ülimalt tähtis ning omame vaimusilmas oma kauget ning olulist lõppeesmärki. Sest see alateadlik mõte suunab meid tegema iga päev tõe poolest kõige olulisemaid tegevusi ning oleme tõhusamad just seda silmas pidades.

4. Lisa „puhkepausid“ on kohustuslikku tegevusplaani

Tihtilugu kiputakse end pidevalt piitsutama, üha uusi tegevusi lisama oma kalendrisse ning sisemine vastutustunne ei luba võtta aega iseendale ja oma mõtetele. Sest siis on tunne, ei ole ju piisavalt pühendunud! Omast kogemust võin öelda, et kõige paremad ideed, mõtted ja lahendused on tulnud just selliselt „looderdamisena tunduvatel“ puhkehetkel. Siis alles hakkavadki head mõtted tulema, kui eemaldun oma töökohalt, lähen teise keskkonda või lihtsalt 15 minutiks  lülitan end välja.

Eriti hea oleks see siduda mõne sportlikuma tegevusega– jalutamine, jalgrattasõit või basseinis ujumine. Kasvõi pool tundi igapäeva protsessidest väljalülitamist aitab tegelikult tohutult palju oma aju ja mõtteid „ventileerida“ ja korrastada. Saab palju selgema pildi sellest, mis on tähtis, oluline ja mis toob tegelikult tulemust.

5. Kiida, täna ja tunnusta iga saavutuse eest!

Liiga palju kipume oma tähelepanu suunama vaid halbadele asjadele, ebaõnnustumistele ning takistustele. Kui midagi aga õnnestub, siis on see normaalsus ja iseenesest mõistetav! Eestlastena olema hästi rahulolematud teiste suhtes, aga veelgi kriitilisemad iseendaga. Ole tänulik iseendale juba tehtu ja saavutatu üle. Kiida ennast! Nii nagu Neil Armstrongütles kuul oma esimest sammu tehes „Väike samm inimese jaoks, suur hüpe inimkonna jaoks“.

Sinu iga väike saavutus on edasiminek suure eesmärgi suunas. Pane neid tähele ja tunnusta!

Ebaõnnestumisi vaata aga kui õppetunde, kust saad õppida edaspidiseks- mida teha teisiti teha? Kui suudad võtta ebaõnnestumisi mitte läbikukkumisena, vaid väljakutsena ning õppekohana, siis on ka sisemiselt lihtsalt neid takistusi ületada.

6. Suhtle teistega ja jaga kogemusi!

Head energiat saab ka oma kogemuste jagamisel teiste sarnaste inimestega. Sa ei ole üksi oma murede ja takistustega. Sinusuguseid on väga palju veel, kes igapäevaselt annavad endast kõik, aga ikka ja jälle tekivad mõned takistused, mis motivatsiooni ära võtavad ning heidutavad teelt kõrvale hiilima. Kui vähegi võimalik, siis osale erinevatel networkingüritused, seminaridel või teema õhtutel, mis taastavad hästi enesetunnet, jagavad suures koguses inspiratsiooni ning head energia laeb sinu „akusid“. Ehk on sinu linnas mõni klubi või selts, mille fookused on samad (väikeettevõtjad, turundajaid). Või on internetiavarustes mõni blogi, kus keegi jagab sarnaseid mõtteid. Tegelikult saadavad argipäeva mured kõiki teisi juhte, ettevõtjad ja erialaspetsialiste. Hea on jagada omavahel nõuandeid ja nippe, mida saab veel teisiti teha ning saada enesekindlust, et sina oled ka midagi hästi teinud ning saavutanud.

Üks võimalus endas selguse jõudmiseks ning uute eesmärkide leidmiseks on kasutada selleks coachi ehk arengutreeneri toetust. Tema on sulle teekaaslaseks uute eesmärkide leidmisel, muudatuste elluviimisel, enese teadlikkuse suurendamisel või uue „hingamise“ leidmisel.
Kui tunned, et mina võiksin olla sinu teekaaslaseks, siis võta minuga ühendust. Esimene kohtumine on tasuta ning selgitame koos võimaliku koostöö vajadused, eesmärgid ning tegevusplaani.
Kui meeldis, siis jaga!