7 võimalust tõsta teadlikust juhina ja liidrina

7 VÕIMALUST TÕSTA OMA TEADLIKKUST JUHINA ja LIIDRINA

Igapäeva töises keskkonnas tegutsedes võib juhtuda, et juhtidel ei ole aega analüüsida enda käitumist, jälgida juhtimisstiili, vaid pigem keskendutakse käibenumbritele, tellimuste täitmisele, „tulekahjude“ kustutamisele, strateegiale, protsessidele ning klientidega suhtlemisele. Mõistlik on teha vahepeal STOP ning analüüsida, kuhu suunas tüürid, mis on sihtpunkt, kuidas ja kellega sa sinna sihtpunkti soovid jõuda. 

Kas oled mõnikord mõelnud:

 • Milline juht sa oled? Oled sa strateeg, ülemus, liider, coach, visionäär, sõbralik kambajõmm oma meeskonnale või ekspert?
 • Kui tihti sead endale eesmärke ning planeerid tegevusi või pigem vaatad jooksvalt, mis protsessid kätte toovad?
 • Kas sa juhid aega või aeg juhib sind?
 • Et juhina soovid kõike ise kontrollida või oled andnud meeskonnale vabaduse teha ise otsuseid?
 • Kas sinu meeskond on väärtus või vahend eesmärkide saavutamiseks?
 • Et ühtsed arusaamad kujunevad aja jooksul või oled loonud ühised väärtused ja käitumiskoodeksi ühiste eesmärkide elluviimiseks?
 • Kas meeskonna motiveerimine ja arendamine on sinu jaoks hädaabi või investeering ettevõtte edusse?

Tänases ettevõtluskeskkonnas toimuvad muudatused nii kiiresti, et eneseareng võiks olla heas mõttes töölepingutes sisse kodeeritud.  Alles mõned aastat tagasi ei olnud meil Skype’i, pilvebüroosid, roboteid, iseteeninduskassasid, liidriks olemise võludest ning coachivast juhtimisstiilist ei teadnud keegi midagi.

Ametid, protsessid, juhtimine, inimeste väärtused ning suhtumine töösse on muutunud. Direktoristiilis „käsin, poon ja lasen“ juhtimine enam ei toimi. Ootused juhtidele on muutunud.

Peter Hawkins toob oma raamatus „Leadership team coaching“välja seisukoha, kus kirjeldatakse ootusi juhtidele: “Ootused ja nõuded juhtidele on suurimad kui kunagi varem. Juhid peavad olema veelgi kompetentsemad, väljendusrikkamad, loovamad, inspireerivamad, usaldusväärsemad, et võita erinevate osapoolte usaldust ja südameid. Juhid peaksid rohkem koondama oma võtmeisikuid meeskonnaks ning ühiselt neid juhtima ja vähem võimaldada neil täita oma funktsioone individuaalselt“.  Seega ettevõtte juhtimiskultuuri ümberkujundamine vajab ehk ka silmaringi laiendamist ning uusi teadmisi.

Strateegia, visioon ja eesmärk võivad olla paberil imelised, aga ellu viivad need siiski teie inimesed ja meeskond ning tahame või mitte, aga juhid peavad tänases olukorras töötajate lojaalsuse välja teenima ning osta seda kahjuks ei saa.

Gallupi uuringu kohaselt 75% töötajatest lahkub töölt juhi pärast, mitte töö pärast. Isegi hea palk, regulaarsed meeskonna inspiratsioonipäevad ja motivatsioonisüsteemid ei hoia töötajad, kui te juhina ei väärtusta neid ja nende panust ettevõtte eesmärkide saavutamisel.

Richard Branson on öelnud „Arenda oma inimesi nii hästi, et neil on võimalus lahkuda, kohtle neid parimal moel, et nad ei tahaks seda teha!“

Kuidas siis olla teadlikum juht ja leida see miski, mis vajab täiendamist ning arendamist juhina ja liidrina?

 1. Kaardista olukord. Mis on sinu tugevused ning mida teed väga hästi? Mis on mul juba olemas- teadmised, oskused, kogemused? Milliseid oskusi, teadmisi oleks vaja tugevdada? Kas vajan muudatusi oma tegevustes ja protsessides?
 2. Küsi tagasisidet oma meeskonnalt, koostööpartneritel ja klientidelt. Tagasiside aitab ja toetab sinu arenguteekonda, ükskõik kui keeruline on seda vastu võtta. Mõtle, et see on oluline peegeldus ja võimas kingitus sinule, kui juhile.
 3. Kujunda ja defineeri oma roll. Milline juht sa oled ja milliseks soovid saada? Kas oled rahul oma rolliga või tegelikult tahad muuta oma mustreid?
 4. Loo endale eesmärgid ja visioon. Mis on sinu eesmärk ja visioon? Kuhu soovid jõuda juhina ja millal on hea oma eesmärgini jõuda? Pane need mõtted kirja.
 5. Tee endale arenguplaan. Kus ja millisena näen end 1 aasta ja 5 aasta pärast. Visualiseeri ja kujuta endale seda ette. Kuidas see pilt meeldib sulle? Mida sa pildil näed?
 6. Planeeri oma tegevusi. Tee tegevuskavad nädala, kuu ja kvartali lõikes. Mõtle pikaajalise plaani peale. Millised tegevused toetavad sinu eesmärke kõige rohkem? Tegelikult on nii, et me ei juhi aega, vaid me planeerimine tegevusi ja millal need asjad peaksid tehtud olema. Mõõda, mis on oluline ja kiire, millega saab hiljem tegeleda.
 7. Räägi inimestega. Ole kohal siin ja praegu. Tule inimestega sekka ja küsi nende mõtteid ja julgusta arvamust avaldama. Tunnusta neid ettepanekute ja töö eest isiklikult. Olles inimeste keskel saad hindamatut infot enda, ettevõtte ja võimaluste kohta.Vältimaks konflikte ja arusaamatusi on hea selgeks rääkida üksteise ootused ja teha konkreetsed kokkulepped.

Hea võimalus eneseteadlikkuse suurendamiseks on leida endale coach või superviisor, kes toetab Sind ning aitab sul saada paremat peegeldust iseendast, kaardistada sinu ja sinu ettevõtte eesmärke, viia ellu muudatusi sinu sees ja enda ümber ning leida lahendusi keerulistest tööalastest situatsioonides. Tihtipeale on juhid tipus üksinda ning vajadus mõtteid „ventileerida“ täiesti olemas, kuid pole kellegagi seda teha.

Kui soovid teha endast süvaanalüüsi juhina ning tegeleda eneseteadlikkuse tõstmisega, siis kutsun sind liituma 30. oktoobril algava juhtidele mõeldud enesearenguprogrammiga.  Koostöös Forwardspace’i koostöötamiskeskusega viime Pärnus läbi 3 sessiooni 3 kuu jooksul. Tutvu programmiga lähemalt.

Kui meeldis, siis jaga!