Klientide ja koostööpartnerite tagasiside

“Tagasiside on tsempionite hommikusöök.”
Ken Blanchard

Minu jaoks on tagasiside kingitus, mis toetab arengut ning motiveerib olla parem,
efektiivsem ning kasulikum oma klientidele.

supervisioon

Õpetajad, haridustöötajad ja kooli tugispetsialistid

Haridustöötajate tagasiside individuaalsele supervisioonile

“Supervisioon oli minu jaoks tihe ja teemakohane vestlus ning eneseanalüüs. Superviisor suunas raamidest välja mõtlema ning järeldusi tegema. Aega jäi liiga väheks, oleks tahtnud veel ja veel… Olen veendunud, et sellist enesepeegeldust kasutan ka edaspidi, et olla oma töös õnnelik ja tõhus.”

“Sain supervisioonis kinnitust, et vaatamata elus ette tulevatele tagasilöökidele, tuleb ikkagi oma unistuste poole püüelda ja teha asju nii nagu ma teen, sest mida mu süda ütleb ja sisetunne räägib on õige. Nüüd keskendun rohkem iseenda usaldamisele, kasutan kehtestavat käitumist ja teen valikuid lähtuvalt enda vajadustest ja soovidest. Minu enesekindlus tõusis tänu supervisioonile ja olen selle eest väga tänulik! Jaanika suutis minu jaoks luua turvalise keskkonna, kus tema suunavad küsimused panid mind vaatama pimenurkadesse, millele üksi poleks tulnudki. Julgustan ka teisi õpetajaid seda võimalust kasutama. Supervisioon võiks olla õpetajatele pidev tööprotsessi osa.”

“Oli väga usaldusväärne ja konfidentsiaalne keskkond. Mul oli hea tunne, et jagatud mure on pool muret. Sain töötada iseendaga, oma hirmudega, vajaduste ja prioriteetidega.”

“Need sessioonid olid väga mõtlemapanevad ning mõningad hetked lausa Ahhaa efektiga. Sain teadlikumaks, mis on minu tööelus takistuseks, mis ei lasknud mul tööelu nautida. Õppisin ennast kõrvalt vaatama ja analüüsima. Igati väärtuslik aeg iseendale!”

“Mulle meeldis väga see süsteem, kus superviisor kasutas pildikaarte, kus pidin selgitama miks? kuidas? milleks? kas? Mida minu poolt valitud pilt tähendab praeguses hetkes ja kuidas see seostub minu unistuste täitmisega. Super! Ma olen vaimustuses!”

“Minu jaoks oli oluline, et sain oma oluliste teemadega tulla ja arutada neid neutraalse inimesega. Need kohtumised olid intentsiivsed, suhtlus superviisoriga avatud, usalduslik ning ma ei pidanud hirmu tundma nö maailma ees! Kõik sobis hästi- ajastus, maht ja koostöö Jaanikaga. Olen väga tänulik selle kogemuse eest!”

Ruth Selirand
Ursus OÜ
juhatuse liige

Juhtimis-coaching juhtidele

Juba esimeste sessioonide järel Jaanikaga oli märgata valdkonnajuhtide õhinat ning mõtete selginemist. Tekkisid erinevad põnevad meeskonna sisest ja meeskondade välist koostööd inspireerivad tegevused – nii regulaarsed kui ühekordsed. Muudatuste väljakutse on ju praegu ehk keerulisemgi, sest meid ümbritsev hirm nakatuda koroonaviirusesse ei anna kuidagi võimalust koosviibimistest kergemini sündiva sünergia tekkimisele – peab olema hoopis loovam oma tegevuskava sättimisel. Usun, et juhtide coaching on aidanud neid väljakutsega kenasti toime tulema, mis on aidanud mõista, kui oluline on nende roll muudatuste elluviimise juures. Oleme Jaanika abi kasutanud nüüdseks peaegu aasta ja oleme väga rahul – skaalal 1-7 pole raske anda hinnangut 7 ehk sellest on olnud palju tuge ja kasu. Eks see paistab ka tulemustest, sest ettevõtte on oma tulemustega veidi isegi ees oma planeeritud kasvugraafikust.

tagasiside

Vaido Valgur
Elisa Eesti AS
Telemarketingi müügitiimide juht

Tagasiside meeskonna coachingule

Meeskonna coaching Jaanikaga on omaette tase. Kui lähed sinna avatud meelega, olles valmis rääkima kõigest vahetult ja vaatama peeglisse ning oma arenemiskohti tunnistama, on see üks igati õige ettevõtmine.
Arutelud on suurepärased ja nende käigus saab väljakutsetest ausalt rääkida. Kui igapäevase pudi-padiga tuleb ehk omal jõul toime, siis meeskonna coaching on väga hea koht, kus lahata just selliseid suuremaid, põhjapanevamaid teemasid.
Meie tiim liikus selle käigus koostöös täiesti uutesse kõrgustesse. Väljendub see teineteise toetamises, ausas kogemuste jagamises, kasvanud enesekindluses ja oskuses negatiivsete emotsioonidega paremini toime tulla.
Jaanikal on fantastiline võime märgata detaile ning juhatada vestlust vajalikus suunas. Kaasa annab ta praktilised töövahendid, mida ka tulevikus iseseisvalt kasutada.
Täname sind ühiselt, et oldi meile sellel ägedal teekonnal saatjaks ja loodame kohtuda ka tulevikus!

Merit Luik

Merit Luik
Karjääri-coach, koolitaja
Next Move OÜ

Personaalne coaching

Mul oli au teha Jaanikaga koostööd personaalsete coachingu-sessioonidena poole aasta jooksul. Soovisin leida endale coachi ja mentorit, et saada tuge oma karjääris muudatuste tegemiseks ja oma ideede realiseerimiseks. Rõõmustan, et valisin just Jaanika. Ta on coachi ja mentorina positiivne, peene intuitsiooniga, süsteemne ja tajub hästi tervikut. Ta juhtis meie kohtumisi tundlikult ja leidis alati need kõige õigemad küsimused, mis aitasid mul leida vastuseid kõige olulisematele küsimustele. Ka nendele küsimustele, mida olin ise alateadlikult eemale tõrjunud ning millega tegelemist vältinud. Ei, need kohtumised ei olnud alati kerged – seista silmitsi iseendas peituvate takistustega ei ole just kerge. Kuid see on hädavajalik. Ja Jaanikaga koos oli turvaline, need “pusad” lahti harutada ja leida võimalused edasi liikumiseks. Mentorina jagas Jaanika oma kogemusi ja infot ning aitas mul mõista, et dilemmad ja raskused, mida muutuste käigus kogen on lahendatavad ja ületatavad.  Meie kohtumised olid alati intensiivsed, inspireerivad ja jõustavad.
Tänu Jaanikale sain enesekindlust, et mu mõtted on realiseerimist väärt, sain julgust ja teadmisi, et oma ideid ellu viia ning kogesin ka esimesi reaalseid tulemusi oma ettevõtmistes.

Terje Jürivete
Kaasava hariduse spetsialist,
Pärnu Linnavalitsus

Õpetajate supervisioon ja koostööprogramm HEV-koordinaatoritele

Meie koostöö Jaanikaga algas 2019. aastal. Sellest ajast on Jaanika kuulanud ära hulga Pärnu linna lasteaedade ja koolide töötajaid ning aidanud supervisiooni käigus neil lahti mõtestada oma igapäevast tööd.

Käesoleval õppeaastal juhtis Jaanika Pärnu linna üldhariduskoolide haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija koostöö- ja arenguprogrammi, kus arutasime läbi koolide jaoks väga olulise spetsialisti vajadused, tööprotsessi osad, ootused ja koostöövõimalused.

Jaanika oli selles protsessis meie jaoks edasiviiv jõud – grupi mootor. Ta oskab olla õrn suunaja, vajadusel konkreetne kehtestaja. Ootasin meie kohtumisi juba ainuüksi tema rõõmsa näo ja lõbusa oleku pärast. Igatahes oli igakord peale kohtumisi väga jõustatud tunne!

Aitäh sulle, Jaanika, heade mõtete, toimekuse ja suurepärase koostöö oskuse eest!

Kliendi tagasiside

Renata Smirnov
Tehnilise toe osakonna juht, Elisa Eesti AS

Juhi personaalne coaching ja juhtide arenguprogrammis osaleja

Olen tänulik Jaanikale sujuva, positiivse, kindlasti julgustava ja usaldusväärse koostöö eest!
Iga kohtumine temaga oli minu jaoks nagu sõõm värsket õhku 🙂  Seansid olid inspireerivad ja loomingulised, mis toetasid minu isiklikku kui ka ametialast kasvu, toimetulekut muutustega ja väljakutsetega.
Tänu Jaanika professionaalsusele, kes coachina ei andnud vastuseid ette, vaid pidevalt suunas mind sain uuesti aru, et olen võimeline protsessi käigus ise sobivaid lahendusi ja vastused leidma.
Meenuvad kaks meie coachingu seansi, mis aitasid mind jõuda arusaamisele et minu jaoks on oluline jõuda protsessis konkreetsete tegevuskavadeni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia ja olla alati teistele eeskujuks! Seda kasutan nüüd igapäevaselt!

Ene Tüvi
Personalijuht, Merko Ehitus Eesti AS

Arengu- ja aastavestluste ettevalmistamine ja töötuba juhtidele

Merko Ehitus Eesti ja Jaanika Rannula vahelise koostöö võib kokku võtta sõnaga- Suurepärane.
Kogu protsessi aktiivne juhtimine ja süsteemne käsitlemine, kiire ja põhjalik ettevalmistustöö ning head juhendmaterjalid tagasid meie jaoks soovitud tulemuse.
Saime Jaanikalt praktilisi nõuandeid oma aastavestluste süsteemi täiustamiseks ja vestluste tulemuslikkuse tõstmiseks. Abiks oli juhtidele korraldatud töötuba, koos ühiste arutelude ja harjutustega.
Soovitan Jaanikat neile, kes soovivad oma aasta- või arenguvestluse süsteemi alles juurutada või seda uuendada. Hea koostöö ja tulemus on garanteeritud!

Anneli Hermanson
Brand Manager, Delux Holding

Meeskonna coachingu sessioon

Kõige olulisem oli see, et tiim tuli kokku. Meie inimesed said avaldada oma arvamust ning õppisid tunda üksteist veelgi paremini. Sai koos välja öeldud ühised eesmärgid, toodud välja probleemid ja ühiselt leitud ka lahendused.

Päeva ülesehitus oli väga hea, sest kordagi ei tekkinud tunnet, oleksime olnud väsinud või tähelepanu kadunud. Kohe alguses oli head tutvumise harjutused, seejärel rääkisime üsna värskena probleemidest ning takistustest, oli piisavalt pause ja seejärel keskendusime lahendustele. Kordagi ei näinud, keegi oleks minema hiilinud, kõik olid aktiivselt protsessis kaasatud.

Selle päeva käigus tekkis mõte, et kui oluline on inimestega rääkimine, nende endi arvamuse ja tagasiside küsimine ja anda neile võimalus tunda end olulise osana meeskonnas. Eriti hästi toetas seda ka lahendustele suunatud protsess, kus keskendusime koos uutele võimalustele ja ideedele. Erinevalt tavapärasest koolitusest, oli fookuses just meie oma meeskond, meie oma ettevõtte eesmärgid, eripärad ja inimesed. Koheselt on kaasa võtta palju töömaterjali, millega saame ühiselt edasi tegutseda.

Ita Sepp, juhataja
Suure-Jõe Selver, AS Selver

Tagasiside koolitustele ja meeskonna coachingu sessioonidele

Vaata videot

Anneli Loorits, Country Manager Baltics & Finland
AVON Nordics

Tagasiside koolitustele

Esimene sõna, mis minu jaoks Jaanika kui koolitajaga seostub, on “energia”. Jaanika on sõna otseses mõttes nagu väike energia-generaator, kellel silmad kogu aeg säravad, ja kes oma positiivsusega kuulajad esimeste minutitega kaasa haarab. Tema koolitused on põnevad, interaktiivsed ja vaheldusrikkad. Minu isiklik kogemus on, et aeg lendab neil nii kiiresti et lõpp saabub alati ebameeldiva üllatusena.
Koolitajana leiab Jaanika alati viisi kuidas kõik osalised aktiivselt kaasata ja mõtlema panna. Ta kohandab nii materjali kui esitluse osaliste vajadustele, stiilile ja eelistustele vastavaks. Mina isiklikult olen Jaanika koolitustel kogenud nii mõndagi “ahhaa!”- momenti, mis siiani minuga kaasas käivad ja mida ma oma igapäevatöös aktiivselt kasutan.
Kindlasti soovitaksin Jaanikat kõigile, kes otsivad inspireerivat koolitajat endale või oma meeskonnale!

Kristi Kuusmik-Orav, tegevjuht
Rekfoto OÜ

Tagasiside meeskonna coachingu kohta.

Minu jaoks said paljud asjad seose ja järjestuse. Peas olnud mõtted reastusid kenasti järjekorda. Kui enne oli kõik kuidagi laiali valgunud, siis nüüdseks on mitmed asjad saanud uue hingamise. Sessioon ületas minu ootusi. Tegelikult ma ka ise ei uskunud, et me suudame nii põhjalikult kõik teemad läbi arutada ja ka jõuda arusaamisele, mida me peaksime edasi tegema.
Mulle väga meeldis see, et kui Jaanika nägi, et me pole suurem asi joonistajad, siis võisime nimekirja teha. Ja tore oli see, et ta suutis minusugust suunata nii, et ma teemast väga kõrvale ei kaldunud. Ja see, et me pidime lahendusteni ise jõudma oli väga hea.
Coach oli mõnusa suhtumisega. Kui vaja, range ja piire hoidev, samas innustav ja toetav. Pikal sessioonil toetas meid tore energia.
Kindlasti soovitan meeskonna coachingut, eriti kui siht on kadunud ja eesmärgid segased. Iseendal on väga raske kõrvalt näha, kuidas ja mida peaks tegema teisit või paremini. Ja kui lihtsalt entusiasmist töötamisest saab kõrini, siis on hea hinnata, kas ja miks midagi tehakse.

Roxana Popescu, Head of Sales Baltics & Finland
AVON Nordics

Tagasiside  koolituste kohta.
Vaata videot SIIT.

Karin Mölder, projektijuht
Rekfoto OÜ

Tagasiside meeskonna coachingu kohta.

Pärast sessioni oli emotsioone ja tundeid oli palju… Ühelt poolt kergendus, et nüüd on vähemalt natukenegi selgem see tee, mida mööda minna ja teisalt väike masendus ja pahameel oma senise tegevusetuse üle.
Lõpp kokkuvõttes ikkagi hea ja positiivne, et sai loodud väike päästerõngas… nüüd tuleb lihtsalt ise ennast kokku võtta ja ujuma hakata.
Ootused Coachingu sessioonile oli kõrged ja need said ka täidetud.
Väga vahva oli, et Coach oli tip-top: oli korralikult ette valmistunud, jäi teemale kindlaks ega lasknud sõprussuhtel vahele tulla.
Minu jaoks olulised teemad said käsitletud. Soovitan kindlasti kasutada meeskonna coachingut, sest eesmärk sai täidetud ning samal ajal oli lõbus ja palju emotsioone ka.

Jaanika Oja, müügijuht
Avon Eesti OÜ

Tagasiside meeskonna koolituste kohta.

Jaanika kui koolitaja on alati ülimotiveeriv, positiivne ja täis energiat. Koolitused on väga huvitavalt üles ehitatud. Isegi kui oled mitu korda osalenud samal koolitusel on see iga kord huvitav ja ei ole sarnane eelmisega. Koolituselt saad palju inspiratsiooni, ideid, oskusi ja motivatsiooni. Koolitustel on alati väga huvitavad rollimängud ja “jäämurdjad”. Ta oskab koolitatavaid väga hästi kaasa haarata ja teha selle päeva väga põnevaks.
Miks valida just Jaanika koolitused? Sellepärast, et sealt saadav inspiratsioon, motivatsioon ja energia saadab sind väga kaua ja tänu sellele oled ka ise edukam.

Nelet Aitman, juhatuse liige
ArvoNel OÜ

Tagasiside koolituste kohta.

Olen osalenud mitmel Jaanika koolitusel ning enim meeldib just see, et ka sarnase teema käsitlemisel on alati pakutud midagi täiesti uut ja arendavat.
Käsitletavad teemad on koolituseks vormitud väga oskuslikult ja huvipakkuvalt.
Praktikuna tunneb ja mõistab Jaanika oma valdkonna olemust ja tähtsust süvitsi ning oskab teemat käsitleda kirglikult ja köitvalt kogu koolituspäeva(de) vältel.
Koolitused on sageli teostatud praktilise õpitoa vormis, mis aitab õpitaval väga hästi kinnistuda ning tekitab kindla tunde ja soovi seda kohe ka praktikas rakendada. Koolitustel saadud oskused on aidanud seada motiveerivaid sihte ning edukalt neid eesmärke ka täita.
Jaanika on suurepärane koolitaja, kelle koolituskursus on parajalt tempokas ning möödub sõbralikus, vahel ka humoorikas, õhkkonnas.

Lenne Piirimägi, Müügijuht
Willmanni OÜ

Tagasiside koolituste kohta.

Jaanika poolt läbiviidud koolitused sobisid meile väga hästi: need olid innustavad ning kaasahaaravad.
Kõige rohkem hindan nende koolituste juures ülesehitust, sest koolitused möödusid kiiresti ja ei saanud arugi, kui päev oli juba läbi.
Koolitajana annab Jaanika inspiratsiooni juurde ning palju energiat oma eemärke saavutada.
Motivatsioon oli nr 1, mida koolitustelt saime, samuti olid “akud” laetud pikka aega.
Koolitused on kaasahaaravad, huvitavad, samas inimlikult lihtsasti ülesehitatud, et teema ikka kõikidele kohale jõuaks.

Hannele Saar, müügitoe spetsialist
Avon Eesti OÜ

Tagasiside koolituste kohta.
Vaata videot SIIT.