Meeskonna arendamine

Toetan sinu teadlikkuse kasvu iseendast ja meeskonna olemusest, oskustest ning teadmistest. Toetan sind ja sinu meeskonda arengu teekonnal saamaks arukamaks, targemaks ning enesekindlamaks, et leida sobivaid lahendusi ning strateegiat oma edu saavutamiseks. Parimad juhid ja meeskonnad on õnnelikud, väärtustatud ning rahulolevad oma tegemistes nii isiklikus kui ka professionaalses elus.

MEESKONNA ARENGUPROGRAMMID

Programmi sisu sõltub ettevõtte eripäradest nagu struktuur, suurus, inimeste arv ning eesmärgid.

Minu tööprotsess on tavapäraselt järgmine:

1. Vajaduste kaardistamine tellijaga ning osavõtjatega:
– intervjuu juhiga ning oluliste võtmeisikutega
– digitaalne vajaduste, oskuse ning ootuste kaardistamise küsitlusankeet

2. Esmase sisu, arengu- ja koolituspakkumise tegemine ning läbirääkimine parima lahenduse leidmiseks

3. Programmi läbiviimine
– pikajaliste programmide puhul teeme vahekokkuvõtteid tellijaga

4. Kokkuvõte tellijaga ning tagasiside küsitlus osavõtjatele

Koostan arengu, coachingu ja koolitusprogramme, mis toetab nii iga meeskonnaliikme, kui ka organisatsiooni arengut, muudatuste elluviimist ja eesmärkide efektiivsemat saavutamist.
Programmi kestvus on sõltuvalt kokkuleppest ja vajadusest 1päev, 2päeva või pikemaajalised programmid (3-12 kuud), kus kohtume 3-12 korda.

Arenguprogrammi tulemusena:

 • käivitub kiirem areng ning suureneb meeskonna liikmete produktiivsus
 • suureneb erinevate osakondade, meeskondade või teiste osapooltega koostöövõimekus
 • toetab projektide käivitamist ning läbiviimist
 • jõustab ja inspireerib juhti ning meeskonda soovitud tulemuste saavutamiseks
 • toetab uute arengusuundade leidmisel ning kiiremate muudatuste läbiviimisel
 • tõstab meeskonna teadlikkust visioonist, eesmärkidest ning organsiatsiooni kultuurist
 • aitab luua meeskonna siseseid protsesse, tegevuskavasid ning efektiivset kommunikatsiooni

MEESKONNA MEISTRIKLASS

Meeskonna ühtsustunde, ühiste eesmärkide, efektiivse kommunikatsiooni või sujuva koostöö loomiseks koostatud töötuba. 3 tundi on teooria ja harjutuste osa ning järgnevad 3 tundi toimub teadmiste rakendamine ja praktiseerimine uudses keskkonnas:

 • restoranis või temaatilisel ühiskokkamisel,
 • lõkke ääres,
 • seikluspargis,
 • metsatalus,
 • fotojahil,
 • jahiga merel jne.

Sobib koolituspäevana, kui ka ühe osana ettevõtte muudel üritustel.
Meistriklassi teemad ja ülesehitus kohandatakse igale meekonnale nende vajadustele sobivaks.

Vaata lähemalt ka minu koostööpartnerite kohta siit. 

Meeskonna meistriklass on mõeldud kuni 6-30 inimesele. Suurema grupi puhul küsi oma pakkumist.

Meeskonna arenguprogramme koostan rätsepalahendustena juhtidele, meeskonna liikmetele, kogu meeskonnale või tervele organisatsioonile.

Kirjuta lähemalt oma soovidest

Jaanika Rannula
Jaanika Rannula
Arengupartner juhtidele ja meeskondadele
Juhtide ja meeskondade coach, kvalifitseeritud superviisor ning juhtimiskoolitaja
tel. +372 5140 040
Upwise Coaching OÜ
“Stand UP & get WISEr”