Coaching

Coaching on hea võimalus saada mõtetele tagasisidet, mõtestada isiklikke ja meeskonna tegevusi, leida küsimustele lahendusi, suurendada võimekust, seada uusi sihte ning viia ellu muudatusi endale sobival viisil.

Iga coachingu protsessi aeg ja sagedus lepitakse kokku just Sinu vajadustest lähtuvalt.
Esimene kohtumine on alati TASUTA.

Mina coachina toetan ja nõustan inimesi erinevatel positsioonidel, meeskondi ja organisatsioone. Olen nö muudatuste “tööriist”,  mis aitab:

 • leida iseendas, meeskonnas või organisatsioonis motiveerivaid eesmärke
 • avastada tugevusi, nõrkusi, takistusi ja võimalusi oma teel
 • saada teadlikumaks oma võimekusest, probleemidest ning motivaatoritest
 • luua ja tugevdada protsesse, tegevusplaane või ühtset kommunikatsiooni
 • suurendada meeskonna ühtsustunnet
 • väärtustada end ja oma meeskonda
 • viia läbi muudatusi enda sees, meeskonnas või organisatsioonis

INDIVIDUAALNE COACHING

Individuaalne coaching toetab inimeste tööalast ja isikliku arengut. Kohtumiste käigus kasutab coach erinevaid tehnikaid ja meetodeid toetamaks isiku teadlikust enda oskustest ja teadmisest, leidmaks selgeid eesmärke ning tegevuskava nende saavutamiseks. Soovitatav kohtumiste arv 6-12 korda poole aasta jooksul.

JUHTIDE COACHING

Selles protsessis on coach partneriks juhtidele muudatuste elluviimiseks nii enda sees, kui väljaspool. Coachingu käigus toetatakse eneseanalüüsi juhina, et mõtestada oma või ettevõtte eesmärke ja tegevusi, arendada oma juhtimisoskusi ja leida lahendusi tööalastele küsimustele. Juhtide coachingusse on oodatud ettevõtete juhid ja omanikud, osakondade juhid, eriala spetsialistid, meeskonna juhid, koolide juhid või koolitajad, kelle osaliseks tööks on inimeste juhtimine.

Soovitatav kohtumiste arv on 6-12 korda.

MEESKONNA COACHING

Eesmärk on tuua välja meeskonna kõikide liikmete maksimaalne potentsiaal, ideed, omadused ja tugevused, luua hea ühtsustunne ning motiveerida meeskonda saavutamaks koos kõiki eesmärke. Coachingu käigus on meeskonnal võimalik käivitada kiire ühine areng, suureneb pühendumine nii enda, kui meeskonna eesmärkide saavutamiseks. Kasutan erinevaid tehnikaid ja tööriistu ja loon mõnusa keskkonna ühisteks avastusteks, tegevussammude loomiseks ja elluviimiseks.

Millal tulla meeskonna coachingusse?

 • Inspiratsiooni saamiseks
 • Ühtsustunde loomiseks
 • Uute projektide alustamiseks ja elluviimiseks
 • Parema kommunikatsiooni loomiseks osakondade sees ja vahel
 • Leidmaks uusi arengusuundi ja ideid
 • Muudatuste elluviimiseks
 • Tegevuskavade loomiseks ja elluviimiseks

COACHING sobib Sulle, kui vastad kasvõi ühele küsimusele JAH:

 • Kas tunned, et töö sind enam ei motiveeri ning oled nagu surnud ringis?
 • Töö juures on tekkinud konflikt, mida on raske endal lahendada?
 • Sul on uued ülesanded, millele soovid kiiremini vastuseid leida?
 • Tunned end oma uuel positsioonil ebakindlalt?
 • Sul on uus meeskond, kellega soovid head sidet luua? Oma eesmärke selgitada ning ühtset tegevuskava koostada?
 • Sa ei ole kindel oma tugevustes ning soovid suurendada oma teadlikkust?
 • Sinu meeskonnas puudub hea kommunikatsioon ning keegi ei tunne oma vastutust ja rolli eesmärkide saavutamisel?
 • Soovid tugevdada oma ettevõtte turueelist uute töötajate silmis?
 • Eesmärgid ja strateegia on ainult paberil ning soovid neid ka rakendada?

Coaching on pikaajaline protsess, kus parimaid tulemusi saavutatakse kohtudes coachiga 6-12 korda.

Kirjuta lähemalt oma soovidest

Jaanika Rannula
Jaanika Rannula
Arengupartner juhtidele ja meeskondadele
Juhtide ja meeskondade coach, kvalifitseeritud superviisor ning juhtimiskoolitaja
tel. +372 5140 040
Upwise Coaching OÜ
“Stand UP & get WISEr”