Coachingu kasutegurid

Individuaalsel tasemel

 • parem eneseteadlikkus ja enesereflektsioon
 • suurenenud isiklik tulemuslikkus ja tootlikkus
 • suurem motivatsioon ja pühendumus
 • suurenenud vastutuse võtmine
 • selgus eesmärgil ja tähendusel
 • paremad juhtimisalased oskused ja töötajatesse suhtumine
 • parem hakkama saamine muudatuste protsessides
 • paranenud kommunikatsioon ja suhted
 • jätkusuutlik isiklik areng
 • kõrgema kvaliteediga töö ja eraelu tasakaal
 • omandatud oskuste tõhus rakendamine
 • edukam õppimine

Meeskonna tasemel

 • paranenud meeskonna tõhusus ja tulemuslikkus
 • selgem visioon arengust ja eesmärkidest/sihist
 • paranenud meeskonna koostöövaim ja hakkama saamine konfliktidega
 • parem kommunikatsioon ja suhted
 • sünergia loomine
 • suurem motivatsioon
 • grupi potentsiaali vallandumine
 • rohkem loovaid ideid

Organisatsiooni tasemel

 • paranenud organisatsiooni tulemuslikkus ja tootlikkus
 • suurem kasumlikkus/ROI – investeeringutasuvus /müük
 • parem töötajaskonna motivatsioon ja hoidmine
 • parem tööõhkkond ja juhtimiskultuur
 • vähem töölt puudumisi
 • investeering organisatsioonilistes väärtustesse ja käitumisse
 • parem paindlikkus/võime muutuda
 • tõhusam kommunikatsioon
 • avatud ja produktiivne organisatsiooni kultuur
 • õppiva organisatsiooni mõistmine
 • jätkusuutlik õppimine ja arendamine
 • edukam töötajate oskuste ja ressursside kasutamine
 • kiirem ja tõhusam tegutsemine hädaolukorras (pro-aktiivsem töötajaskond)
 • positiivne ja laiem mõju töötaja sotsiaalsele keskkonnale
 • edukas ettevõte
 • positiivne eeskuju teistele organisatsioonidele
 • pidev täiustamisprotsess
 • Kasutatud allikas: Kristi Põldma magistritöö 2018, Tallinna Tehnikaülikool, teema “Hinnang juhtimis-coachingu rakendamisele töötaja vaimse tervise edendamisel”